Könyvhét 2023
SZERZŐI KIADÁS
PROFI MÓDON
Tandori Dezső
TANDORI SZUBJEKTÍV
Csokonai Attila
SZABADMATT
Kőszeghy Elemér
A magyarországi ötvösjegyek...
SZERZŐI KIADÁS<br>PROFI MÓDON Tandori Dezső <br> TANDORI SZUBJEKTÍV Csokonai Attila <br> SZABADMATT Kőszeghy Elemér<br>A magyarországi ötvösjegyek...
Ferencz Győzőé az Artisjus Irodalmi Nagydíj

Ferencz Győzőé az Artisjus Irodalmi Nagydíj

Az Artisjus szerzői jogvédő irodaként távoli múltra tekinthet vissza. A rendszerváltás előtti egyetlen szerzői jogvédő szervezetet át- és újjáalakulása után, 1998-ben egyesületként vették nyilvántartásba. Az ARTISJUS Egyesület tagsága a beszámoló összeállításakor 734 fő volt, közülük 487 könnyűzeneszerző és szövegíró, 134 komolyzeneszerző, 97 író, illetve az ilyen műfajokban alkotó személyek jogutódai, továbbá 16 zeneműkiadó. Mára a tagság létszáma meghaladja az 1200 főt. Az egyesület a tevékenységi körében a jogszabály értelmében képviseli az összes nem-tag magyarországi zeneszerzőt, írót, illetve ezek jogutódait és a zenemű kiadókat is.
Az ARTISJUS Egyesület vezetősége többféle díjat oszt ki: 2000-től adományozzák az ARTISJUS-díjat, melynek célja a kortárs magyar zenei és irodalmi alkotótevékenység elismerése és ösztönzése. A díj egy bronzból készült képzőművészeti alkotás, amely oklevél kíséretében ünnepélyes keretek között kerül átadásra. A díjat évente hat kategóriában adják ki: az év könnyűzenei produkciója, az év könnyűzeneszerzője, az év könnyűzenei szövegírója, az év magyar nóta szerzője, az év komolyzenei műve(i), és végül szépirodalmi alkotás. A díj a könnyűzenei műfaj tekintetében életmű díjként is odaítélhető. Mivel az egyesület tagjai jórészt zenészek voltak, az első évben csak zenei díjakat adományoztak, majd 2002-től szépirodalmi kategóriában is jutalmaztak. 2002-ben Bárány Tamás, 2003-ban Mezey Katalin költő, 2004-ben Fodor Ákos költő, míg 2005-ben Várady Szabolcs kapott elismerést.
Ebben az évben nem osztottak hagyományos irodalmi díjat, helyette létrehoztak egy nagyobb volumenű, irodalmi nagydíjat, valamint öt, ösztöndíj jellegű díjat. Az díjak forrása az Artisjus által az irodalmi szerzők javára érvényesített televízió és rádió sugárzási jogdíjakból az alapítványi célra a közös jogkezelés nemzetközi szabályaival összhangban elkülönített 10%-ot meg nem haladó jogdíjrész. A Nagydíj összege 3000000 Ft, a Díjak egyenként 1800000 Ft-osak (egy éven át, havi 150000 Ft ).
A díjat a Kuratórium adományozta az ARTISJUS vezetősége által felkért Irodalmi Véleményező Bizottság értékelése és javaslatai alapján.
A kuratórium tagjai: Gönczöl Katalin, Rátóti Zoltán és Kovács Gábor, míg a Véleményező Bizottság tagjai: Békés Pál, Boldizsár Ildikó, Reményi József Tamás, Takács Ferenc, Vathy Zsuzsa és Zalán Tibor. Az első Artisjus Irodalmi Nagydíjat, mellyel az előző év egy kiemelkedő, különösen értékes alkotását jutalmazták, a kuratórium Ferencz Győzőnek ítélte oda Radnóti-monográfiájáért.
Ferencz Győző könyve az első valóban teljes Radnóti-életrajz. Művének alig van magyar előzménye. Eredeti, jelentős részben újonnan felkutatott dokumentumok alapján mutatja be a XX. század egyik legnagyobb magyar költőjének életét és elpusztításának történetét. Könyve a nagy angol életrajzírói hagyományt folytatja magyar közegben. Életszakaszonként mutatja be a társadalmi-történelmi hátteret, izgalmas és alaposan dokumentált életrajzot ad, és e kettő összefüggésében elemzi a költői életművet. Ferencz Győző műve kiváló történészi, irodalomtörténészi és életrajzírói szintézis.
Az öt másik, ösztöndíj jellegű díjat azzal a céllal osztja ki az Alapítvány, hogy lehetővé tegye és ösztönözze a tehetségüket már vitathatatlanul bizonyított művészek további alkotómunkáját. A díjakat Bernicky Éva, Kárpátalja világát megelevenítő újszerű novellisztikájáért, meséiért, Borbély Szilárd, sokszínű költői, drámaszerzői és irodalomtörténészi munkásságáért, Dragomán György, a magyar regényirodalomban új hangot megszólaltató prózaköteteiért, Jónás Tamás, érzékeny költői és novellaírói teljesítményéért valamint Temesi Ferenc, emlékezetes műveiért, a prózairodalom valamennyi műfajában nyújtott kiemelkedő teljesítményéért ítélte oda a kuratórium.
A díjakat az idei Ünnepi Könyvhét első napján, június 8-án hirdette ki és adta át a kuratórium a díjazottaknak.
(szénási)

Ajánló tartalma:

Új kód kérése

Hozzászólás szövege:
Felhasználói név*:
E-mail*:KőszeghyÉS Páratlan oldalTandori SzubjektívSzabadmatttandori.huA Mélytengeri Mentőcsapat és az Utolsó Magányos SzörnyCsibi tűzoltó lesz
Belépés