Könyvhét 2021
A Móra Kiadó
öszi újdonságaiból
Mélytengeri Mentőcsapat
Kőszeghy Elemér
A magyarországi ötvösjegyek...
Osvát Ernő
Aforizmák
A Móra Kiadó <br>öszi újdonságaiból Mélytengeri Mentőcsapat Kőszeghy Elemér<br>A magyarországi ötvösjegyek... Osvát Ernő <br> Aforizmák
Könyv

Zsilka Tibor: Poétikai kisszótár

Galambos Kristóf - 2021.04.29.

Irodalmi fogalomtár

Az elsősorban nyelvészeti kiadványairól nevezetes Tinta Könyvkiadó jelentette meg az idén nyolcvanéves szlovákiai nyelvész és irodalomtudós Zsilka Tibor poétikai kisszótárának második kiadását. Első kiadása 1977-ben jelent meg Pozsonyban, s ezt szlovák nyelvű kiadások követték.

Zsilka fogalomtára az irodalmi szövegek elemzéséhez nélkülözhetetlen szakkifejezéseket tartalmazza. Olyan fogalmakat tárgyal, amelyek nélkül nehezen fejleszthető kifejezőkészségünk, beszédünk hatásereje.

A szerző újszerű módon mutat be olyan, a szépirodalommal határos publicisztikai és tudományos műfajokat, mint az esszé és a tárcacikk, valamint néhány vallási eredetű műfajt. Szótára kitágítja magát az irodalom jelentését, fogalmát is. Olyan fogalmak magyarázatát is célul tűzte ki, amelyek a modern irodalom fejlődése során terjedtek el és váltak ismertté. Ilyen például a fogalomtár első két szócikke, az “absztrakt költészet” és az “abszurd dráma”.

Zsilka kisszótárának külön erénye a cseh és szlovák strukturalista műelemzők eredményeinek adaptálása. Különösen találóak stilisztikai meghatározásai. Például a nominális stílus (latin “névszói stílus”) definíciója: “a névszói elemek elszaporodása a szövegben, ami általában az igék ritkább előfordulását vonja maga után”. A szerző rámutat, hogy ez a stílus felfedezhető Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, Tóth Árpád költészetében, s áthatja Krúdy Gyula prózáját is.

Találó a kisszótárban az irónia (görög eironeia “tettetés”) meghatározása is: “esztétikai és stilisztikai kategória; a tagadás egyik formája, azt a formát jelöli, amely közvetve, kimondatlanul tagadja azt, amit állít vagy kifejez. A művész az ellenkezőjét mondja annak, amit érez, mást mond, mint amit gondol, leír. Rendszerint a szövegösszefüggés mutatja, hogy az elmondottak ellentétére kell gondolnunk”. A fogalomtárban megtalálható még az “ellentét” (latin oppozíció) és “ellentétes jelentésű szavak” (latin antonímia) szócikk is.

Zsilka a verstani szakkifejezéseket is magabiztosan magyarázza. Az időmértékes verselésnek nemcsak meghatározását és példáit adja, hanem megállapítja: “A magyar költeményekben mindig is ünnepi ruhát kölcsönzött a klasszikus időmértékes verselés”. Természetesen külön szócikk tárgyalja a magyaros verselést, azt szótagszámlálónak minősítve.

A kisszótár olyan fogalmak, szakkifejezések tárháza, amelyekre minden diáknak szüksége van. E poétikai ismeretanyag nélkül aligha fejlődhet olvasókészségünk, irodalmi műveltségünk. A szótár szakszókincsének birtokbavétele pedig hozzájárulhat a műalkotások mélyebb befogadásához, az irodalmi és egyéb művészeti alkotások jobb megértéséhez.

Galambos Kristóf.

Zsilka Tibor: Poétikai kisszótár. 500 fogalom magyarázata irodalmi példákkal szemléltetve
Tinta Könyvkiadó, 248 oldal, 2490 Ft

Ajánló tartalma:

Új kód kérése

Hozzászólás szövege:
Felhasználói név*:
E-mail*: