Könyvhét 2023
SZERZŐI KIADÁS
PROFI MÓDON
Tandori Dezső
TANDORI SZUBJEKTÍV
Csokonai Attila
SZABADMATT
Kőszeghy Elemér
A magyarországi ötvösjegyek...
SZERZŐI KIADÁS<br>PROFI MÓDON Tandori Dezső <br> TANDORI SZUBJEKTÍV Csokonai Attila <br> SZABADMATT Kőszeghy Elemér<br>A magyarországi ötvösjegyek...
Könyv

Steve Mason: Josephus és az Újszövetség

Pompor Zoltán - 2024.02.28.

A múlt titkainak helyes értelmezése

Sok közkeletű tévedés városi legendaként öröklődik generációról generációra. A reformátusok körében ilyen például, hogy Kálvin János magyar származású, sőt egyesek azt is tudni vélik, hogy egyenesen debreceni. Ugyancsak keresztyén közvélekedés, hogy Josephus Flavius Jézus életéről is hosszan ír A zsidók története című művében. Ki kell ábrándítsam a kedves olvasót: Josephus 20 kötetes művében mindösszesen egy bekezdésben szól Krisztusról, ráadásul a következő évszázadok betoldásainak köszönhetően az sem tekinthető tejesen hitelesnek. Persze beleszámíthatjuk még a Keresztelő Jánosról írtakat, és egy rövid említést Jakabról, Jézus testvéréről is, de mindezeket összeadva sem mondható, hogy az I. évszázadban élt zsidó történetírót különösebben foglalkoztatta volna a kereszténység kialakulása.

Miért lehet érdekes a ma (keresztyén) olvasójának Josephus Flavius életműve? A Kálvin Kiadónál nemrég megjelent Steve Mason, kanadai vallástörténész Josephus és az Újszövetség című könyve már a címében is kitágítja a gondolkodási kereteket: Josephus életművének vizsgálata során az Újszövetség korába kalauzol minket, abba a korba, amelyben Jézus és tanítványai a Szentföldet járták, farizeusokkal és szadduceusokkal találkoztak, betértek a jeruzsálemi templomba, sőt még maga Pilátus, Heródes és a főpapok is felbukkannak rövid időre.

Josephus igyekezett hiteles képet alkotni a korabeli Palesztináról. Ez olyan jól sikerült, hogy évszázadokkal később, a keresztes hadjáratokba induló lovagok útikönyvként vitték magukkal leírásait. Az, hogy a zsidó történetíró művei ilyen népszerűek lettek, ugyancsak a kereszténység terjedésének köszönhető. Az ókeresztyén írók (különösen Órigenész és Euszebiosz) előszeretettel használták fel Josephus műveit, így hamarosan kiemelt helyet kapott a nyugati keresztyén gondolkodásban. A népszerűség másik oka az lehetett, hogy a korai századok keresztyén közösségei számára az Ószövetség kora és az egyház születése közötti időszakról nagyon kevés írásos forrás maradt fenn, Josephus művei segítettek áthidalni az időbeli távolságot.

Steve Mason könyvének egyik erénye, hogy a legfrissebb kutatásokat felhasználva mutatja be Josephus életét és történetírói munkásságát, segítve a ma olvasóját abban, hogy jól olvassa ezeket a szövegeket. A szerzőnek nincsenek kétségei afelől, hogy a kíváncsi olvasó az 5. fejezetnél kezdi majd a könyvét, hiszen mégiscsak az a legizgalmasabb, mit is ír Josephus Jézusról. Azt javaslom azonban, hogy miután szembesülünk a kiábrándító valósággal (Josephus vajmi keveset foglalkozik Jézussal), térjünk vissza az első fejezetekhez és ismerkedjünk meg ezzel a páratlan történetírói életúttal és életművel, melynek segítségével bepillanthatunk az újszövetség korának világába.

Pompor Zoltán

Steve Mason: Josephus és az Újszövetség
Kálvin Kiadó – Selye János Egyetem RTK, Budapest-Komárom, 356 oldal, 4800 Ft


A Josephus és az Újszövetség

kedvezményes áron

megvásárolható

a Kálvin Kiadó

webáruházában

 

Olvasson bele

könyvbe,

idekattintva

Ajánló tartalma:

Új kód kérése

Hozzászólás szövege:
Felhasználói név*:
E-mail*:KőszeghyÉS Páratlan oldalTandori SzubjektívSzabadmatttandori.huA Mélytengeri Mentőcsapat és az Utolsó Magányos SzörnyCsibi tűzoltó lesz
Belépés