Könyvhét 2023
SZERZŐI KIADÁS
PROFI MÓDON
Tandori Dezső
TANDORI SZUBJEKTÍV
Csokonai Attila
SZABADMATT
Kőszeghy Elemér
A magyarországi ötvösjegyek...
SZERZŐI KIADÁS<br>PROFI MÓDON Tandori Dezső <br> TANDORI SZUBJEKTÍV Csokonai Attila <br> SZABADMATT Kőszeghy Elemér<br>A magyarországi ötvösjegyek...
Könyv

Gál Zsolt-Kojanitz László-Pompor Zoltán: Az idő kereke

Laik Eszter - 2024.01.31.

Képes krónika QR-kódokkal

A fekete-fehér betűtengerrel álmosító tankönyvekből magolók generációja óhatatlanul egy csöpp irigységgel veszi kezébe az olyan meseszép kiadványokat, mint Az idő kereke. A meseszép jelző nem véletlen, mert a legigényesebb meséskönyvek világát idézi ez a kötet, ami valójában nem is tankönyv, bár a Kálvin Kiadó Református tananyagtára sorozatában jelent meg. Ezzel együtt, ha egy elhivatott, kreatív és a tanítványainak mesélni nem rest történelemtanár kezébe kerül, abból csakis maradandóan jó dolgok kerekedhetnek ki – ha már egy képzeletbeli időkereket pörgetnek itt a diákok.

A nagyalakú, keménytáblás, színpompás, rajzolt kötet az egykori képes krónikák világát idézi – alcíme szerint is Magyarország képes krónikája –, csak éppen azoknak egy modern, a mai gyerekeket minden bizonnyal foglyul ejtő változata. A kötet egésze a vizualitásra épül, a szöveges részek csak kiegészítői a történelem egyes, rajzokkal megjelenített állomásainak.

A könyv tíz nagy egységben mutatja be a magyar történelem korszakait a honfoglalástól napjainkig; minden egység előtt egy tablószerű képösszeállítás foglalja össze az adott korszak legfontosabb eseményeit. Az ezután következő, számozott keretekben szereplő kis „szövegdobozok” már nem magukat a „nagy” eseményeket írják le – ezeknek élményszerű elmondásához odaképzelhetjük az ideális tanárt –, hanem a historikusan és kultúrtörténetileg érdekes és izgalmas tudnivalókat, amelyek egyben lefestik az adott kort és annak gondolkodását, politikáját, mindennapjait, művészetét. A „Napóleontól a kiegyezésig” címet viselő fejezetben például a felvezető kétoldalas, rajzos tablón felvonul Arany és Petőfi, a Himnusz és a Szózat, a nyelvújítás, a kiegyezés, a forradalom és szabadságharc, a debreceni országgyűlés, Kossuth és Széchenyi, az aradi vértanúk. Maga a fejezet pedig a szövegdobozokban beszél többek közt a Bánk bán színpadi előadásáról, a debreceni Nagytemplomról, Kazinczyról és a nyelvújításról, Széchenyiről, vagy épp a Toldi és a János vitéz szerzőinek barátságáról.

Elgondolkodtató módon a kötet szerkesztői a részletekben nem követik a kronológiát: egy adott korszakon belül sem a felvezető tabló képei, sem a számozott „szövegdobozok” nem az események dátuma szerinti rendben sorakoznak fel egymás után. Ez megint csak feltételezi egy odaadó pedagógus közreműködését – vagy épp a technológiáét: a fejezetek élén ugyanis egy QR-kóddal megnyithatók az adott korszakot bemutató videók. Ezen felül minden egyes kis szövegdoboz alatt egy-egy feladat – utánanézni- vagy kutatnivaló – található, s méltán bízhatunk benne, hogy egy ilyen kötettel a kezükben a diákoknak lesz is kedvük ezeket a kis „kutatásokat” véghez vinni.

Laik Eszter

Gál Zsolt-Kojanitz László-Pompor Zoltán
Az idő kereke. Magyarország képes krónikája
Kálvin Kiadó, 64 oldal, 1800 Ft

Ajánló tartalma:

Új kód kérése

Hozzászólás szövege:
Felhasználói név*:
E-mail*:KőszeghyÉS Páratlan oldalTandori SzubjektívSzabadmatttandori.huA Mélytengeri Mentőcsapat és az Utolsó Magányos SzörnyCsibi tűzoltó lesz
Belépés