Könyvhét 2023
SZERZŐI KIADÁS
PROFI MÓDON
Tandori Dezső
TANDORI SZUBJEKTÍV
Csokonai Attila
SZABADMATT
Kőszeghy Elemér
A magyarországi ötvösjegyek...
SZERZŐI KIADÁS<br>PROFI MÓDON Tandori Dezső <br> TANDORI SZUBJEKTÍV Csokonai Attila <br> SZABADMATT Kőszeghy Elemér<br>A magyarországi ötvösjegyek...
Könyvhét folyóirat

Csúcspéldányszámok, 2021. második negyedév

K. A. - 2021.08.10.

A példányszámlisták jelentésének mélyrétegeiben kalandozom most, csak röviden és felszínes lazasággal, a KSH második negyedévi példányszámlistájára alapozva, melyet a nemzeti intézményünk szokásos precizitásával 2021. július 30-án tett közzé honlapján, az új adatokkal frissítve az ott jelenleg 2017. első negyedévétől kezdődően megtalálható adatsort.

A második negyedévben – áprilistól június végéig – lett volna Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál és Ünnepi Könyvhét a Gyermekkönyvnapokkal, de nem lett a koronavírus-járvány miatt. (Az Ünnepi Könyvhét új időpontja szeptember 2-5., és az „MKKE elnöksége a járványügyi helyzetre való tekintettel 2021. őszére halasztotta a következő Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált.”) A két nagy rendezvény elmaradása, mint látszik is a listából, nem nagyon érintette meg a kiadókat, és a könyvesboltok márciusi, egy hónapos bezárása sem hagyott maga után nyomot. (Azt már csak jövőre fogjuk megtudni, hogy a Könyvfesztivál és a Könyvhét szokásos idejében történő megrendezése mennyire határozza majd meg 2022 II. negyedévének példányszám listáját.) Az MKKE sokáig június 10-ei kezdéssel hirdette meg az idei Ünnepi Könyvhetet, emiatt sok, erre a nyári időpontra, ünnepi könyvheti újdonságnak szánt kötet megjelent, a könyvheti hírverés nélkül, és persze voltak, amelyek megjelenését elhalasztották. Az MKKE amúgy a tavalyi, járvány miatti eljárásához hasonlóan 2021-ben is úgy döntött, a Könyvheti Jegyzékre kerülhet minden kortárs magyar szerző első kiadású műve, valamint a klasszikus magyar irodalom új, javított vagy akár kritikai kiadásai, amelyek 2021. január 1. óta jelentek meg, vagy megjelennek szeptember 2-áig.

2021. második negyedévében a magyar szerzők műveinek megjelenési példányszámuk szerinti listája első pillantásra szerzők és művek sokféleségét láttatja, nem csupán a listára kerülés szabályainak – csak szépirodalom és gyermek- ifjúsági művek, csak 10000 példány felett – következményeként, hanem a különböző kategóriájú művek sokasága miatt. Az igazság az, hogy máskor sincs ez lényegesen másként, de ha kevesebb cím kerül a listára, ez kevésbé tűnik fel. A mostani lista bővebb lista, lényegében azt tükrözi a korábbi (2021. I. negyedév) listához képest, hogy a könyvszakma pár hónapos visszafogottsága után magához tért és a nagypéldányszámú könyvek is nagyobb számban jönnek ki. A 10000 példány felett megjelenő magyar szerzőjű művek száma tízzel haladja meg az előző negyedévit. A korábbi időszakokban is volt már persze példa hasonló ugrásszerű különbségekre egy-egy negyedév számai között.

Ne gondoljuk viszont azt, hogy ez a 10-es többlet jelentéktelen szám: a KSH honlapján 2017. január 1-jétől immáron 2021. június 30-ig vannak meg az adatok. Ha sikerült precízen számolnom, ez alatt a több mint 4 év alatt mindösszesen 393 cím (ha nem sikerült, akkor ± 2-3, mert pld. kétkötetes művek kötetei önálló egységként jelennek meg) jelent meg 10000-nél nagyobb példányszámban.

Mitől függ, hogy egy mű mekkora példányszámban jelenik meg? Elsőrendűen a kiadó dönti ezt el, nyilván a piaci, gazdasági, pénzügyi és egyéb körülményeire tekintettel. Miért jó a nagy példányszám? Alapvetően azért, mert minél nagyobb a kinyomtatott (és eladott) példányszám, annál nagyobb a kiadó nyeresége rajta.

(Nem tudom megállni, hogy ne idézzem fel a szocialista kultúrpolitika időszakából azt az ehhez kapcsolódó anekdotikus történetet – legenda vagy sem –, mely szerint mikor megkérdezték a Magvető Kiadó igazgatóját, hogy miért nem nyomtatnak annyi példányt Moldova György műveiből, amennyi elegendő lenne a vásárlók igényeinek kielégítésére, az igazgató azt válaszolta: mert minél nagyobb példányszámban nyomják ki, annál nagyobb a kiadó ráfizetése. A szocialista tervgazdaság körülményei közt ez akár igaz is lehetett. Szorosan a történethez tartozik, mert értelmezi azt: Moldova György műveit a 70-es, 80-as években több tízezres, százezres nagyságrendekben nyomtatták, és így is hiánycikk volt az Ünnepi Könyvheteken, volt olyan dedikálása, amikor a dedikálók ostroma miatt a rendőrség segítségét kellett kérni a rend fenntartásához.)

A 2021. második negyedévi listán látszik első pillantásra is, hogy nem azok a művek vannak többségben rajta, amelyeket kulturális és kritikai orgánumok, papíron vagy neten sokat emlegetnek vagy elemeznek. A nagy példányszámú műveknek ez a sokasága és sokfélesége a könyvpiaci viszonyok következménye. Tükrözi egyrészt az ezen a piacon vásárlóként fellépő közönség változatosságát. Az olvasóközönség ízléstípusairól már évtizedek óta folytak vizsgálódások. Nyilván érdekes lenne összehasonlítani egy mai kutatás eredményeit a nyolcvanas évek elejének kutatási eredményeivel, de erre sajnos nem sok esélyt látok az ilyen kutatások háttérbe szorulása miatt. Amit viszont kimondhatunk bátran: a művek nagy példányszámában az ízléstípusaik által meghatározott olvasói szubkultúrák tükröződnek, egészen az egy-egy szerző rajongótáborának „szubkultúrájáig”. Másrészt természetesen a kiadó marketingmunkájának is komoly szerepe van abban, hogy egy szerzőnek rajongótábora alakul ki, ráadásul ezeken túl is számos könyvszakmai sajátosság határozza meg a nagy példányszámú művek világát.

A teljesség igénye nélkül, az egyik ilyen a terjesztési koncepció. Kizárólag egy terjesztési módszerrel, terjesztővel dolgozik a kiadó, vagy teljes körűen, minden könyvesbolt részére nyitottan árusít, esetleg alternatív terjesztési módszerben gondolkodik – a 2010-es években nagy sláger volt az újságárus hálózatokban történő terjesztésre tervezni könyvsorozatokat – netán az MKKE által bevezetett terminus technicus-szal szólva az „álfélárú” könyvek piacán kívánja értékesíteni portékáját – mindegyik variációban meg lehet találni a 10000 feletti példányszámú kiadványokat.

A kiadói-kereskedői marketing nem csupán a szerző rajongótáborának kiépítésén keresztül segítheti elő a művek nagy példányszámban történő megjelenését.

Az alkalmi példát a második negyedévi listáról véve: Mészöly Miklós Nem felelt meg neki című válogatáskötete ajándékkönyv diákoknak. Az erről szóló közleményt idézem: „A szerző születésének centenáriumát a Libri Könyvesboltok és a Jelenkor Kiadó közös programja 10 000 ajándék könyvvel ünnepli. A 20. század egyik legfontosabb magyar prózaírójának öt novelláját tartalmazó kötettel 10 000 magyar főiskolást, egyetemistát és középiskolást ajándékozunk meg.” A kiadó és a kereskedő cég akciója bizonyára nagy örömet szerzett 10000 diáknak.

A diákoknak amúgy is kedves szokás örömet szerezni. Olykor a család mellett az állam is megajándékozza őket az érettségi alkalmából. Arany Toldiját 140000 példányban nyomtatták ki, hogy érettségiző diákoknak ajándék lehessen, hasonló céllal 2020 második negyedévében a trianoni békeszerződés századik évfordulójára emlékezve Száraz Miklós György Fájó Trianon című kötetét nyomtatták ki 120000 példányban. Az ilyen, különleges akció eredményeképpen rekordpéldányszámot elérő kötetek között a csúcstartó a Dóri és Marci nyomoz című gyerekkönyv, amely 260 ezer példányban jelent meg a McDonald's megrendelésére, és gyerekmenühöz lehetett ajándéknak választani plusz 390 Ft-ért.

Egy ideje mintha leáldozott volna az újságárusoknál történő könyvterjesztésnek, illetve inkább csak a nagy példányszámban megjelentett könyvsorozatoknak, mert az utóbbi években hiányoznak ezek a KSH-listákról. Ugyanígy hiányoznak egy ideje – azért esélyes, hogy visszatérnek majd – az újságárusoknál terjesztett, bár könyvesboltokban is megtalálható Júlia és Romána regényfüzetek darabjai, ám az is lehetséges persze, hogy statisztikai módszertanváltozás miatt kerültek ki a listázás köréből. A második negyedévi listáról emiatt nem tudok példát hozni az alternatív terjesztés példányszám generáló hatásáról, és csupán a KSH-lista és a könyvszakma történéseinek figyelemmel kísérése mondatja velem, hogy a kizárólagos terjesztés, és az „álfélárú” könyvek piacára történő bedolgozás is eredményezhet magas példányszámot. Ennek olykor egyik jele, hogy a listában szereplő, magas példányszámban megjelent mű nem található az ismert terjesztők kínálatában, sőt előfordul az az extrém helyzet, hogy egyáltalán nincs nyoma sehol, semmilyen nyilvános adatbázisban. Ennek volt egy minősített esete, amikor egy kulturális újságíró azt feltételezte, hogy a listán szereplő művek meg sem jelentek, erről itt olvashatnak bővebben.

Most pedig lássuk a listát, és hogy mit tudunk meg belőle.

A magyar szerzők közül a legnagyobb példányszámot Leiner Laura Higgy nekem című kötete érte el, megjelent 40000 példányban. Leiner Laura sikere jó példája a nagy rajongótáborral rendelkező szerzőknek, az ő művei mindig számíthatnak nagy példányszámokra. A második, Gárdonyi Géza Ida regénye című regénye 25000 példánnyal, a magas példányszám „vásárlás-fokozó” funkciójának köszönhető: a Libri Könyvesboltokban 2021 júniusától, a készlet erejéig, 7000 Ft-ot meghaladó vásárlás esetén a díszkötet megvásárolható kedvezményes, 799 Ft-os áron. Harmadik a listán Borsa Brown (Szobonya Erzsébet) A kezdet 20 000 példánnyal. Borsa Brown regényei a romantikus regények olvasói ízléstípusán belül a szerzőnek nagy személyes rajongótábort eredményeztek, így aztán kiadója biztosra mehet, amikor a több tízezres példányszámok kinyomtatása mellett dönt. Ezt igazolja, hogy Borsa Brown egy másik kötete is szerepel a listán 14000 példánnyal. Mások mellett Lőrincz L. László, Bartos Erika, Kepes András, Fábián Janka szerepel még a listán az örök klasszikusok: a Gőgös Gúnár Gedeon és az Ablak-zsiráf mellett. Ez utóbbiak, mint a kisiskolások számára segédkönyvként használatos művek, azt is eszünkbe juttatják, hogy persze a példányszámlisták örökös bajnokai a tankönyvek lennének, ha szerepelnének a statisztikában.

A külföldi szerzők listáján a Magyarország örökös példányszámbajnoka címért Jeff Kinney-vel vetélkedő Danielle Steel az első most, A tékozló fiú 24950 példányával. A második a megbízható sikerkönyv-szerző, Stephen King Minél véresebb című kötete 20000 példánnyal, a harmadik helyen holtverseny van: Rowling, J. K. Harry Potter és a Titkok Kamrája,  Mardekár (jubileumi kiadás) 18 000 példánnyal a Rowling, J. K. Harry Potter és a Titkok Kamrája,  Griffendél (jubileumi kiadás) 18 000 példánya között. (Ezzel akár az első hely is ezeké a köteteké lehetne, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a listára ugyan nem kerültek fel, de megjelent a Hollóhát és a Hugrabug verzió is.) Szerepel még a listán Stephen King egy másik kötettel is, Coelho, A kisvakond-kötetek, és három könyvvel Danielle Steel nagy vetélytársa az örökös bajnoki címért: Jeff  Kinney.

Mindent figyelembe véve, nem egy rossz könyves negyedév. Kíváncsian várom a következőt.

Mindezek után jöjjön a lista és a szokásos, böngészést megkönnyítő linkgyűjtemény.

K. A.

Kiadott szépirodalmi, ifjúsági és gyermekirodalmi könyvek

2021. II. negyedév

Április - június

Magyar szerzők
Leiner Laura: Higgy nekem    40 000
Gárdonyi Géza: Ida regénye   25 000
Brown, Borsa (Szobonya Erzsébet): A kezdet            20 000
Bartos Erika: Bogyó és Babóca-hónapok meséi         20 000
Eger, Edith Eva: A döntés       15 000
Lőrincz L. László: Felhőharcosok, 1. 15 000
Lőrincz L. László: Felhőharcosok, 2. 15 000
Brown, Borsa (Szobonya Erzsébet): Jesus Herrera     14 000
Kepes András: A boldog hülye és az okos depressziós          12 000
Fábián Janka: Cholera-napló  12 000
Bartos Erika: Bogyó és Babóca az óvodában 11 130
Dániel András: A kuflik és a furcsa árnyék   10 000
Mészöly Miklós: Nem felelt meg neki            10 000
Varga Katalin: Gőgös Gúnár Gedeon 10 000
Mérei Ferenc, V. Binét Ágnes: Ablak - Zsiráf            10 000
Bartos Erika: Bogyó és Babóca-évszakos könyv       10 000

Külföldi szerzők
Steel, Danielle: A tékozló fiú  24 950
King, Stephen: Minél véresebb           20 000
Rowling, J. K.: Harry Potter és a Titkok Kamrája,  Mardekár (jubileumi kiadás)      18 000
Rowling, J. K.: Harry Potter és a Titkok Kamrája,  Griffendél (jubileumi kiadás)     18 000
Coelho, Paulo: Az íjász           10 000
Peterson,  Jordan B.: Túl a renden - Újabb 12 szabály az élethez      10 000
King, Stephen: Carrie  10 000
Smith, Wilbur – Addison, Corban: A holló szava      10 000
Miler, Zdenek – Miler, Kateřina – Doskočilová, Hana: A kisvakond és a tél            10 000
Miler, Zdenek – Miler, Kateřina – Doskočilová, Hana: A kisvakond és a tavasz      10 000
Miler, Zdenek – Miler, Kateřina – Doskočilová, Hana: A kisvakond és a nyár         10 000
Miler, Zdenek – Kateřina Miler – Michal Cernik: Egy hét a kisvakonddal    10 000
Steel, Danielle: Áldás álruhában         10 000
Miler, Zdenek: Nagy csúszkálás a kisvakonddal        10 000
Miler, Zdenek: Kukucskálás a kisvakonddal  10 000
Kinney, Jeff: Egy ropi naplója           10 000
Kinney, Jeff: Egy ropi naplója-Rodrick a király        10 000
Kinney, Jeff: Egy ropi naplója-dupla para     10 000

Miről árulkodnak a példányszámok? – interjú Bárdosi Mónikával
A felső tízezer – csúcspéldányszámok, példányszámcsúcsok
Csúcspéldányszámok, július – szeptember
A bestseller - 2012 példányszám rekordere
Csúcspéldányszámok 2013 első negyedévében
Csúcspéldányszámok, 2013. második negyedév
Csúcspéldányszámok, 2013. harmadik negyedév
Csúcspéldányszámok, 2013. negyedik negyedév
Új rekorder: csúcspéldányszámok, 2014. I. félév
Csúcspéldányszámok, 2014. harmadik negyedév
Sikerlistás könyvek 2014-ben
Csúcspéldányszámok, 2014. negyedik negyedév
Csúcspéldányszámok, 2015. első negyedév
Csúcspéldányszámok, 2015. második negyedév
Csúcspéldányszámok, 2015. harmadik negyedév
Csúcspéldányszámok, 2015. negyedik negyedév
Példányszámcsúcsok, 2016. első negyedév
Példányszámcsúcsok, 2016. második negyedév
Példányszámcsúcsok 2016. harmadik negyedév
Példányszámcsúcsok, 2016. negyedik negyedév
Csúcspéldányszámok, 2017. első negyedév
Új rekorder: Toldi 140000 – csúcspéldányszámok, 2017. második negyedév
Csúcspéldányszámok, 2017. harmadik negyedév
Csúcspéldányszámok, 2017. negyedik negyedév
Példányszámcsúcsok, 2018. első negyedév
Példányszámcsúcsok, 2018. második negyedév
Példányszámcsúcsok, 2018. harmadik negyedév
Példányszámcsúcsok, 2018. negyedik negyedév
Csúcspéldányszámok, 2019. első negyedév
Csúcspéldányszámok, 2019. második negyedév
Csúcspéldányszámok, 2019. harmadik negyedév
Csúcspéldányszámok, 2019. negyedik negyedév
Példányszámcsúcsok, 2020. első negyedév
Példányszámcsúcsok, 2020. második negyedév
Példányszámcsúcsok, 2020. harmadik negyedév
Példányszámcsúcsok, 2020. negyedik negyedév
Csúcspéldányszámok, 2021. első negyedév

Ajánló tartalma:

Új kód kérése

Rovat további hírei:
Hozzászólás szövege:
Felhasználói név*:
E-mail*:Móra 0618Kálvin 0607KőszeghyÉS Páratlan oldalTandori SzubjektívSzabadmatttandori.huA Mélytengeri Mentőcsapat és az Utolsó Magányos SzörnyCsibi tűzoltó lesz
Belépés