Mélytengeri Mentőcsapat
Ben és Holly
apró királysága
Osvát Ernő
Aforizmák
Csibi
tűzoltó lesz
Mélytengeri Mentőcsapat Ben és Holly <br> apró királysága Osvát Ernő <br> Aforizmák Csibi<br>tűzoltó lesz
Programok

Kazinczy Ferenc könyvtárbővítési pályázat, 2017

2017.05.12.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak bővítésére,

könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áron

A pályázat célja

A magyar könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. Egy reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.

 

A pályázható könyvek, szótárak listája:

1. Neked van igazad? 2. A világ nyelvei és nyelvcsaládjai 3. Mit jelent? Diákszótár 4. Magyar nyelv 5. Bevezetés a gendernyelvészetbe + Bevezetés a pragmatikába 6. 500 rövid ókori sztori 7. Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és angolul 8. 44 tévhit a nyelvekről és nyelvünkről 9. Tulajdonságszótár 10. Anya – nyelv – csavar + Anya – nyelv – ész 11. Fölszállott a páva 12. Nyelvi játékaink nagykönyve 13. Növénynevek enciklopédiája 14. Állatnevek enciklopédiája 15. Magyar közmondások nagyszótára 16. Szövegértési feladatok + Szólások és közmondások munkafüzet + Helyesírási munkafüzet 17. Matyó motívumok kifestőkönyve + Kalocsai motívumok kifestőkönyve + Híres magyar hímzésmotívumok kifestőkönyve 18. Shakespeare-mesék 19. Magyar–angol szókincsbővítő szinonimaszótár + Angol–magyar szókincsbővítő szinonima-szótár 20. Magyar–orosz alapszótár + Orosz–magyar alapszótár + Új szavak, új jelentések az orosz nyelvben 21. Top 2000 spanyol szó + Magyar–spanyol alapszótár + Spanyol–magyar alapszótár 22. Latin–magyar alapszótár + Latin szókönyv + Magyar–latin közmondásszótár

A pályázat kiírójának, a TINTA Könyvkiadónak a kötelezettségvállalása

A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó által megpályázott könyvek teljes árának felét 3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja, minden könyv esetében a készlet erejéig.

A pályázat érvényességi köre

A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú tanintézet, az intézet alapítványa, ill. fenntartója.

 

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa

Egy könyvtár, intézmény 15 000 és 200 000 Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 15 000 Ft-ot.

A pályázat időtartama

A Kazinczy Ferenc könyvtárbővítési pályázatra 2017. május 15-től 2017. június 16-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat lebonyolítása

A pályázaton induló könyvtár, intézmény a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot (postán, faxon vagy e-mailben) eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2017. június 30-ig elküldi a megrendelt kiadványokat az intézménynek, elhelyezve a csomagban a 15 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát. A számlát a pályázó továbbítja a pénzügyi illetékesnek. A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számol fel.

Budapest, 2017. május 8.

Kiss Gábor igazgató,

Lőrincze Lajos-díjas főszerkesztő, az MTA Szótári Munkabizottságának tagja

 

A pályázatról és a pályázható könyvekről részletes ismertető olvasható a www.tintakiado.hu honlapon.

A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető a www.tintakiado.hu/palyazat elektronikus címről is.

PÁLYÁZATI ADATLAP

Kazinczy Ferenc könyvtárbővítési pályázat, 2017

Az alábbi intézmény megpályázza a TINTA Könyvkiadó Kazinczy Ferenc könyvtárbővítési pályázatán keresztül
a bejelölt könyvek beszerzését a feltüntetett példányszámban 50%-os kedvezményes pályázati áron.

A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek kedvezményes pályázati ára eléri
a 15
000 Ft-ot. A TINTA Könyvkiadó postázási és csomagolási költséget nem számol fel.

A TINTA Könyvkiadó a pályázat keretében rendelt kiadványokat GLS futárszolgálattal juttatja el az intézménybe.

A számlát a pályázó továbbítja a pénzügyi illetékesnek. A fizetés módja átutalás 15 napos határidővel.

A Kazinczy Ferenc könyvtárbővítési pályázaton megpályázható könyvek listája

(A könyvekről részletes leírás található a www.tintakiado.hu honlapon)

Pél-dány (db)

Teljes ár
(Ft)

Pályá-zati ár (Ft)

Támo-gatás (Ft)

A könyv címe

Szerző

2490

1245

1245

Neked van igazad? – Érvelés és meggyőzés a gyakorlatban (Újdonság)

Aczél Petra

3990

1995

1995

A világ nyelvei és nyelvcsaládjai (Ismét kapható)

Fodor István

4990

2495

2495

Mit jelent? Diákszótár – Nyakhegedű, göreb, ösztöke. 3200 szó magyarázata 40 tematikus csoportban (Újdonság)

Daniss Győző

3990

1995

1995

Magyar nyelv – Szintek, síkok, hálózatok (Újdonság; középiskolai magyar nyelvtankönyv)

Gaál Edit

4490

2245

2245

2 kiadvány együtt: Bevezetés a gendernyelvészetbe + Bevezetés
a pragmatikába (két nyelvészeti szakkönyv)

Huszár Á.; Tátrai Sz.

1990

995

995

500 rövid ókori sztori – Ókori bölcsek szentenciái az adakozástól
a vitézségig (Újdonság)

Kiss Bernadett (szerk.)

1990

995

995

Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul
és angolul (Újdonság)

Magay Tamás

1990

995

995

44 tévhit a nyelvekről és nyelvünkről (Ismét kapható)

Tótfalusi István

1990

995

995

Tulajdonságszótár – 3150 személyleíró szó magyarázata és ellentéte, valamint fogalomköri csoportosítása

Dormán Júlia, Kiss Gábor (szerk.)

3980

1990

1990

2 kiadvány együtt: Anya – nyelv – csavar – Nyelvi fejtörők (Ismét kapható) + Anya – nyelv – ész – Újabb nyelvi fejtörők (Ismét kapható)

Forgács Róbert

1990

995

995

Fölszállott a páva – 111 magyar népdal (Újdonság)

Palásthy Imre (szerk.)

5990

2995

2995

Nyelvi játékaink nagykönyve

Grétsy László

5990

2995

2995

Növénynevek enciklopédiája – Az elnevezések eredete, a növények kultúrtörténete és élettani hatása

Rácz János

5990

2995

2995

Állatnevek enciklopédiája – A gerincesek elnevezéseinek eredete, az állatok kultúrtörténete, néprajza és mitológiája

Rácz János

6990

3495

3495

Magyar közmondások nagyszótára (Ismét kapható)

T. Litovkina Anna

2970

1485

1485

3 munkafüzet együtt: Szövegértési feladatok (Ismét kapható) + Szólások és közmondások munkafüzet + Helyesírási munkafüzet

Forgács R., Kertész R.; Bárdosi V.; Fercsik E.

4470

2235

2235

3 kifestő együtt: Matyó motívumok kifestőkönyve (Újdonság) + Kalocsai motívumok kifestőkönyve + Híres magyar hímzésmotívumok kifestőkönyve

Horváth Ágnes (szerk.)

1990

995

995

Shakespeare-mesék – Három mese angolul és magyarul nyelvtanulóknak (Újdonság)

Charles és Mary Lamb

4980

2490

2490

2 kiadvány együtt: Magyar–angol szókincsbővítő szinonimaszótár (Újdonság) + Angol–magyar szókincsbővítő szinonimaszótár

Kiss G., Szabó M.; Tóth R., Tukacs T.

6470

3235

3235

3 kiadvány együtt: Magyar–orosz alapszótár + Orosz–magyar alapszótár (Újdonság) + Új szavak, új jelentések az orosz nyelvben (Újdonság)

Guszkova Antonyina, H. Tóth I.; Kugler K.

6470

3235

3235

3 kiadvány együtt: Top 2000 spanyol szó (Újdonság) +
Magyar–spanyol alapszótár + Spanyol–magyar alapszótár

Baditzné P. K., Balázs-Piri P.

5470

2735

2735

3 kiadvány együtt: Latin–magyar alapszótár (Ismét kapható) +
Latin szókönyv – Szócsaládok szerint rendezve + Magyar–latin
közmondásszótár

Goreczky Zs.;Simonyi Zs.; Margalits E., Kovács E.

A pályázó intézmény neve: .................................................................................................................................

Postacíme: .......................................................................................................................................................

Számlázási név: ................................................................................................................................................

Számlázási cím: ................................................................................................................................................

Kapcsolattartó személy neve: ............................................................................................................................

Telefonszáma: ...................................................................................................................................................

E-mail-címe: ……………………………………….… Aláírás, pecsét:................................................

A kitöltött pályázati adatlapot juttassa vissza a TINTA Könyvkiadóba postán, faxon vagy e-mailben:

TINTA Könyvkiadó, 1116 Budapest, Kiskőrös u. 10. Fax: (1) 371-05-02, e-mail: tinta@tintakiado.hu

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás: TINTA Könyvkiadó, Tel.: (1) 371-05-01

Kérjük, jól olvashatóan töltse ki az adatlapot!

Ajánló tartalma:

Új kód kérése

Hozzászólás szövege:
Felhasználói név*:
E-mail*:A Könyvhét 2018/2. számaÉS Páratlan oldalA Mélytengeri Mentőcsapat és a Mogorva HalA Mélytengeri Mentőcsapat és az Utolsó Magányos SzörnyKarácsonyi kalandHolly elveszett varázspálcájaRőtszakáll, a koboldkalózA királylány álmamacskarácsony
Belépés