Móra Kiadó
újdonságai
Kőszeghy Elemér
A magyarországi ötvösjegyek...
Ben és Holly
apró királysága
Csibi
tűzoltó lesz
Móra Kiadó <br> újdonságai Kőszeghy Elemér<br>A magyarországi ötvösjegyek... Ben és Holly <br> apró királysága Csibi<br>tűzoltó lesz
Könyvhét.hu online

Pályázat olasz művek magyar nyelven történő megjelenésének támogatására, 2020

2020.03.25.

(magyar nyelvű összefoglaló útmutató)
Az olasz Külügyi és Nemzetközi Együttműködési Minisztérium támogatást nyújt olasz művek idegen nyelvre történő fordítására, publikálására, az alábbiak szerint:
• megjelenésre szánt olasz szépirodalmi és tudományos művek magyar nyelvre történő fordítására és terjesztésére, digitális formában is (e-book); a tervezett kiadás legkorábbi időpontja: 2020. augusztus 1.
• rövidfilmek, nagyjátékfilmek és televíziós sorozatok magyar nyelvre történő szinkronizálására vagy feliratozására, tömegkommunikációs eszközökön történő terjesztés céljából; a tervezett megvalósítás legkorábbi időpontja 2019. augusztus 1.

A pályázatot benyújthatják könyvkiadók, fordítók, filmgyártással, szinkronizálással, feliratozással, valamint filmforgalmazással foglalkozó társaságok, kulturális és nemzetközi intézmények.
Nem lehet pályázni már lefordított, kiadott, terjesztett művekkel, valamint már lefordított szinkron- és feliratszövegekkel. Az igényelt összeg csak egy részét fedezheti az összes támogatásnak és a pályázat pozitív elbírálását nem lehet a mű megjelenésének feltételéül szabni.
A megítélt támogatás csak a mű megjelenése után kerül folyósításra, amelynek további feltétele, hogy a támogatás ténye feltüntetésre kerüljön a megjelent műben.
A megítélt támogatás visszavonásra kerül, ha a fordítás, a gyártás, a szinkronizálás/feliratozás és a terjesztés 3 éven belül nem valósul meg.
Az olasz vagy angol nyelven benyújtott pályázatok beérkezésének határideje:
2020. április 30 .
A pályázatokat postai úton, az alábbi címre kérjük elküldeni:
Olasz Kultúrintézet – Kádár Ibolya
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 8.
Ha csak elektronikus úton kerül benyújtásra a pályázat, akkor azt az alábbi e-mail címre kérjük megküldeni:
borsestudio.iicbudapest@esteri.it
Levelükben kérjük, tüntessék fel a kapcsolattartó pontos elérhetőségeit (kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-mail címe). Ez esetben az eredeti dokumentumokat 5 évig kérjük megőrizni.
A kérvényhez az összes csatolt iratot olasz vagy angol nyelven kell benyújtani, amelyek a következők:
• olasz vagy angol nyelven kitöltött pályázati űrlap;
• a publikálandó mű felhasználására és terjesztésére vonatkozó tervek ismertetése, beleértve a könyvvásárokat, könyvfesztiválokat is, valamint a mű kiadásának, gyártásának és terjesztésének tervezett időpontja (max. 3000 karakter);
• korábban támogatásban részesült kérelmező esetén a kérelmező részletes beszámolója a támogatás felhasználási módjáról;
• szépirodalmi és tudományos művek esetében a fordító életrajza, valamint a fordító és a kiadó között létrejött szerződés másolata;
• a kiadó vagy a gyártó összefoglaló pénzügyi terve, amely tartalmazza mind az egységárakat (oldalra, szóra, v. percre, stb. vonatkozóan), mind az összes kiadói/gyártási költséget euróban feltüntetve, az igényelt támogatás minimális mértékét, valamint szépirodalmi és tudományos művek esetében a tervezett példányszámot;
• szépirodalmi és tudományos művek fordítása esetén másolatban csatolni kell az olasz kiadvány fedőlapjának első és utolsó oldalát;
• az olasz és a magyar kiadó (gyártó) által aláírt szerzői jog megvásárlására vonatkozó szerződés, vagy a magyar kiadó/gyártó olasz kiadó felé tett szándéknyilatkozata a szerzői jog jövőbeni megvásárlásáról (az elnyert támogatás folyósítására csak a szerzői jog megvásárlását igazoló dokumentum bemutatása után kerülhet sor). Térítésmentes átruházás esetén is szükség van a jogtulajdonos által aláírt nyilatkozatra.

Rövidfilmek, nagyjátékfilmek és televíziós sorozatok tömegkommunikációs célokra történő gyártása, szinkronizálása vagy feliratozása esetén a kérvényhez a fentieken kívül az alábbi dokumentáció is csatolandó:
• a gyártásra, szinkronizálásra, feliratozásra szánt olasz audiovizuális termék DVD-kiadása, vagy ennek hiányában az audiovizuális termék linkje;
• a fordító, a szinkronrendező, valamint az adaptáló életrajza.

Pályázati űrlap innen letölthető

Ajánló tartalma:

Új kód kérése

Hozzászólás szövege:
Felhasználói név*:
E-mail*:Könyvhét 2020/1 címlapÉS Páratlan oldal
Belépés