Könyvhét 2021
A Móra Kiadó
újdonságaiból
Mélytengeri Mentőcsapat
Kőszeghy Elemér
A magyarországi ötvösjegyek...
Osvát Ernő
Aforizmák
A Móra Kiadó <br>újdonságaiból Mélytengeri Mentőcsapat Kőszeghy Elemér<br>A magyarországi ötvösjegyek... Osvát Ernő <br> Aforizmák
Könyv

Tillmann J. A.: Az eseményhorizonton túl

2019.08.20.

Terek, távlatok, tradíciók

Tillmann J. A. eszmetörténet-filozófiai tárgyú kötetében a végtelenig kiterjesztett tágasság és az önmaga határai közé rekesztett tudat szűkössége közötti tereket járja be, Kelet és Nyugat, föld és ég különbözőségeinek fényében. A tér egyben idő is Tillmannál, hiszen az őskortól a modernitás utáni káoszig követi végig a mindig más vágyak kijelölte térben mozgó Homo sapiens útját.

Szükségképpen térben gondolkodik az ember, megismerésének határait a földrajz mellett éppúgy alakítja az öröklött szellem, legyen az a hellenisztikus, a judeo-keresztény vagy iszlám hagyomány. „A tér kétségkívül nem merő geometria és mérték – írja Tillmann –, hanem kultúra és történelem, elgondolás és alakítás is. Minden kornak és kultúrának sajátos térfelfogása van. Változandósága, történetisége miatt egyik sem végérvényes, hanem alakítható: a tér zsugorítható és a tér tágítható is.”

Talán soha nem volt olyan égetően aktuális a térbeli határok létéről, felszámolásáról vagy meghúzásáról szóló közös gondolkodás, mint a kultúrák összemosódása, az Európában párhuzamosan zajló amerikanizálódás és iszlamizálódás idején, amikor ókori birodalmak struktúrái látszódnak ismét szárba szökkenni a gazdasági és geopolitikai pozícióharc közepette. Épp ezért a kötet legizgalmasabb két ciklusa egyfelől az Európa önképét az iszlám terjeszkedés fényében vizsgáló írások gyűjteménye, melyekben a szerző áltoleráns udvariaskodás nélkül mutat rá az iszlám irányába megnyilvánuló áhítatos tisztelet és „ökumené”-gondolat veszélyeire; másfelől a világ mai nagyhatalmainak – így az Egyesült Államoknak, Oroszországnak, Kínának és Japánnak – lélektani és mítosztörténeti elemzését nyújtó esszék. Ezekben Tillmann feltérképezi azokat a történelmi hatásokat és következményeiket, amelyek alól Európa közepén sem vonhatjuk ki magunkat, sőt: mindennapi életünk alakítóivá váltak. Legyen az a hollywoodi szemfényvesztéssé transzformált cowboy-mitológia; az orosz föld végtelenségéből és a sok évszázados tatár uralomból fakadó erőszakkultúra; a kritikus gondolkodásnak teret biztosító agora hiánya a kínai közéletben; vagy a robottechnikában továbbélő animista vallás Japánban.

A kötet filozófiai zárótanulmányainak legizgalmasabb felvetése: vajon van-e módja a modern embernek az epiktétoszi tanítást követve a jó élet művészetét megvalósítani, és olyan szabadságot teremteni magának, amelyben azt az életet élheti, amit akar. S tegyük hozzá: ami méltó őseihez és utódaihoz.

Laik Eszter

Tillmann J. A.: Az eseményhorizonton túl
Typotex Kiadó, 212 oldal, 2900 Ft

Ajánló tartalma:

Új kód kérése

Hozzászólás szövege:
Felhasználói név*:
E-mail*:Könyvhét 2021/4ÉS Páratlan oldalKőszeghyA Mélytengeri Mentőcsapat és az Utolsó Magányos SzörnyCsibi tűzoltó leszmacskarácsonyEMMIPKÜ
Belépés