Könyvhét 2021
A Móra Kiadó
öszi újdonságaiból
Mélytengeri Mentőcsapat
Kőszeghy Elemér
A magyarországi ötvösjegyek...
Osvát Ernő
Aforizmák
A Móra Kiadó <br>öszi újdonságaiból Mélytengeri Mentőcsapat Kőszeghy Elemér<br>A magyarországi ötvösjegyek... Osvát Ernő <br> Aforizmák
Könyv

Nemes Nagy Ágnes: A gyufaskatulyától Prométheuszig

Csokonai Attila - 2020.12.31.

Példa a szellemi eleganciára

„A kötet, amely Nemes Nagy Ágnes valamennyi ismert, nyomtatásban megjelent interjúját közli, […] valóságos szellemi bédekker” – olvashatjuk az N. N. Á. költői és esszéírói életművét kiegészítő, ötvenkét interjút és beszélgetést kínáló A gyufaskatulyától Prométheuszig című új kötetében az első belső fülön. A hátsón az ő szavai segítik értelmezni a nagyon is találó kötetcímet: az ő életművében a tárgyias konkrétság mindig kapcsolódik, vagy inkább így kell mondjam, eljut valami általánosabb (átfogóbb, univerzálisabb) és elvontabb (elméleti, teoretikus) tartalomhoz, „üzenethez”. Sokan talán szimplának és devalválónak találhatják a bédekker („útikalauz” ill. „útikönyv”)  megjelölést. Én nem tartom annak, különösen, ha felhívom a figyelmet arra az élményre, szellemi élvezetre, amit ennek a kötetnek az olvasgatása nyújt(ott).

Itt arra merészelek utalni, hogy nem kell, nem is lehet – még a recenzensnek, a kritikusnak sem egy ültő helyében, egyvégtében el-, ki- és végigolvasni a gyufaskatulyát. Az élvezet attól válik teljessé, ha ízlelgetjük, kóstolgatjuk az agyunknak, az elménknek (hétköznapiasabban: az érdeklődésünknek) felkínált táplálékot, majd abbahagyjuk, és adandó alkalommal folytatjuk a fogyasztását. Pedig lehet a Nemes Nagy Ágnes-interjúkat és beszélgetéseket izgalmi átéléssel olvasni.

A mű három nagy fejezetre tagolódik: I. Látkép, gesztenyefával, II. Kötetbe nem sorolt interjúk és III. Posztumusz megjelent interjúk. (Hogy melyik beszélgetés inkább, mintsem interjú, az menet közben kiderül.) A legfontosabb témák, amikről szó esik, slágvortokban: N. N. Á. életútja, annak egy-egy részlete, az Újhold folyóirat és az évkönyvek (a 80-as évek második feléből), néhány N. N. Á-versről, egy-egy pályatárs, példaképek, elődök, az 50-es évek sematizmusa, a gyermekköltészet, modernség kontra avantgárd (és feloldása), válaszok körkérdésekre, a költői kép, ars poetica, verselemzés stb.

Természetesen az is kiderül, miért csak 1966-tól készültek Nemes Nagy Ágnessel interjúk. És micsoda tragédia, hogy élete abban az évben fejeződött be, amikor – egy régi, rövid időszaktól, „a háromesztendős irodalom”-tól eltekintve –, demokratikus politikai viszonyok között alkothattak, szólalhattak meg íróink. (Ki-ki műfajt és utat váltva, ki-ki maradva az egyénisége kiszabta úton.)

Az interjú, az emlékezés történeti forrás – szögezhetjük le. Ezért fontos nekünk ez a könyv. Egy jelentős költő (esszéíró, műfordító, gyerekkönyv-szerző) megfontolt, szabatos szavai segítségével, kevés kivétellel elfogulatlanul, és mint a címben jeleztem: magával ragadó szellemi eleganciával.

Csokonai Attila

Nemes Nagy Ágnes: A gyufaskatulyától Prométheuszig. Összegyűjtött interjúk és beszélgetések
Sorozatszerkesztő: Ferencz Győző. Szerkesztette, a szöveget gondozta, a jegyzeteket
és az utószót írta: Nemeskéri Luca és Lénárt Tamás
Jelenkor Kiadó, 710 oldal, 4449 Ft

Ajánló tartalma:

Új kód kérése

Hozzászólás szövege:
Felhasználói név*:
E-mail*:A Könyvhét 2021/3. számának címlapjaÉS Páratlan oldalKőszeghyA Mélytengeri Mentőcsapat és az Utolsó Magányos SzörnyCsibi tűzoltó leszmacskarácsony
Belépés