Könyvhét 2021
A Móra Kiadó
öszi újdonságaiból
Mélytengeri Mentőcsapat
Kőszeghy Elemér
A magyarországi ötvösjegyek...
Osvát Ernő
Aforizmák
A Móra Kiadó <br>öszi újdonságaiból Mélytengeri Mentőcsapat Kőszeghy Elemér<br>A magyarországi ötvösjegyek... Osvát Ernő <br> Aforizmák
Könyv

Bárdosi Vilmos: Nincsen rózsa tövis nélkül

Kicsi Sándor András - 2021.01.07.

Popeye muszklija és a spenót

A magyar nyelv szólásait és közmondásait sokoldalúan feldolgozó Tinta Könyvkiadó népszerű sorozatában, Az ékesszólás kiskönyvtárában tűzte napirendre a növényneveket tartalmazó frazémák, kifejezések összegyűjtve történő közzétételét. A szerző Bárdosi Vilmos, az ELTE egyetemi tanára, a francia és magyar frazeológia nemzetközileg is elismert szakértője. Jelen könyve 280 frazémát tartalmaz, amelyben valamely növény, virág, gyümölcs neve található. Nem korlátozódik a köznyelvi kifejezésekre, hanem bőséggel hoz régi nyelvi és nyelvjárási adatokat is.

A növényneves frazémák megfejtései is több esetben anekdoták, adomák, tréfás történetek. A “(még) szilvafa korából ismer valakit” szólás jelentése “valakit még abból az időből ismer, amikor jelentéktelen ember volt”. Eredete egy régi paraszti viccre vezethető vissza. Új fakeresztet állítanak fel a falu végén. Az összesereglettek mind leveszik kalapjukat, csak Kovács nem. Észreveszi a pap, rászól: – Kovács uram, kend miért nem veszi le a kalapját a mi urunk Jézus Krisztus előtt? Kovács így felel: – Azért nem tisztelendő úr kérem, mert én még ismertem szilvafa korában.

A szilvához hasonlóan közismert spenót biztatás kifejezésében fordul elő. A “Sok spenótot kell még addig megenned!” kifejezés (helyzetmondat) jelentése: sokat kell még addig nőnöd, fejlődnöd, amíg képes leszel valaminek az elvégzésére! A szólás a “Popeye, a tengerész” című képregényből (1919), majd az ebből készített rajzfilmből (1937) jól ismert pipázó tengerészfigura, Popeye muszklijára utal. Neki kedvenc étele a spenót, és miután azt elfogyasztja erőre kap, sorra legyőzi ellenfeleit.

Számos szólás, közmondás bibliai eredetű. Például a “Gyümölcséről ismerni meg a (vén) fát” jelentése egyrészt az, hogy cselekedeteiből, tetteiből ismerik meg az ember igazi értékét, másrészt az, hogy amilyenek a szülők, olyanok gyermekeik is. A közmondás eredete egyes evangéliumokban található (Máté 7: 16 – 20, Máté 12: 33, Lukács 6: 44).

A címszavak ábécérendben követik egymást, és szócikkbokrot alkotnak. Például a cseresznye szócikk alatt szerepel eredetmegfejtésével együtt a “Nem jó nagy úrral (urakkal) egy tálból cseresznyét enni” közmondás, de cseresznyézik szócikk is van, ebben pedig szerepel az “egy tálból cseresznyézik” kifejezés is. A kötetben szereplő 280 szólás jelentős részét filológiailag pontos eredetmeghatározással, esetenként idegen nyelvi megfelelőkkel mutatja be a szerző. A kötetet a frazémák betűrendes és típusok szerinti mutatója zárja.

Kicsi Sándor András

Bárdosi Vilmos: Nincsen rózsa tövis nélkül. Növény-, virág- és gyümölcsneves szólások, közmondások szótára
Tinta Könyvkiadó, 129 oldal, 2490 Ft

Ajánló tartalma:

Új kód kérése

Hozzászólás szövege:
Felhasználói név*:
E-mail*:A Könyvhét 2021/3. számának címlapjaÉS Páratlan oldalKőszeghyA Mélytengeri Mentőcsapat és az Utolsó Magányos SzörnyCsibi tűzoltó leszmacskarácsony
Belépés