Könyvhét 2023
SZERZŐI KIADÁS
PROFI MÓDON
Tandori Dezső
TANDORI SZUBJEKTÍV
Csokonai Attila
SZABADMATT
Kőszeghy Elemér
A magyarországi ötvösjegyek...
SZERZŐI KIADÁS<br>PROFI MÓDON Tandori Dezső <br> TANDORI SZUBJEKTÍV Csokonai Attila <br> SZABADMATT Kőszeghy Elemér<br>A magyarországi ötvösjegyek...
Kiemelt

A Könyvhét júniusi száma

2008.05.30.

Magunkat ajánljuk

E számunk természetesen főleg az Ünnepi Könyvhét körül forog, és persze - mondhatjuk most már - hagyományosan az annak társrendezvényeként, részeként hetedik alkalommal megrendezett Gyermekkönyvnapok körül.

Bizonyosan sikeres lesz az idei rendezvénysorozat, az egész országban sok városban sok helyszínen lesznek könyvheti rendezvények, az Ünnepi Könyvhétre megjelenő könyveknek az eseményt rendező Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése által közreadott hivatalos listáján is impozáns mennyiségben szerepelnek az újdonságok, minden adott tehát ahhoz, hogy a kortárs magyar irodalom ünnepe, ahogy „Supka Géza már 1927-ben" elképzelte (van-e még valaki, aki ne tudná, hogy ki és mikor képzelte el) igazi ünnep legyen.

E sorok gépbeírása közben persze még csak jövő időben gondolhatok az Ünnepi Könyvhétre: lapunk az eseménysorozat hivatalos nyitónapján,  június 5-én reggeltől vásárolható meg az újságárusoknál, de a meteorológusok hosszú távú előrejelzései szerint az időjárás is az ünneplőket fogja segíteni.

A könyvszakma, a magyar könyvvilág egén, önkéntes időjósként, mégis látok sötét felhőket kerekedni. „Duhamelnek, s angol és amerikai fegyvertársainak, akik - az ő szavukkal - »keresztesháborút« indítottak a könyv érdekében, igazuk van: minden ember, aki hivatását vagy hivatottságát összekötötte a nyomtatott betűvel, érzi a veszélyt. A könyv válsága egészen más valami, mint a könyvkiadás, vagy a könyvkereskedelem válsága. Soha nem nyomtattak ilyen tömegben könyveket, mint ma, soha nem vásároltak és olvastak ennyi könyvet, soha nem ismerte a világirodalom a »bestseller«-eknek olyan sorozatát, mint e korban, amely - ez a kérdés fonákja - hangsúlyozottan könyvellenes, betűellenes. [...] E látszólagos kereslet mögött lappang a könyv igazi válsága. A könyv, mint műfaj, nem egyetlen lehetősége már a szellemi kifejezésnek. S vetélytársai keményen törnek előre." Gondoljunk csak az olvasási kedv csökkenésének szociológiailag rögzítetten kimutatott folyamatos trendjére. Sapienti sat. Az idézett sorokat Márai Sándor írta 1937-ben, a Könyvhét idézte 2001-ben, azzal a megjegyzéssel, ami most is igaz: akárha ma is írhatta volna...

Ám az ünnepek igazi jelentősége abban áll, hogy kiemel a hétköznapok szürke folyamából bennünket, alighanem ez az igazi jelentősége az Ünnepi Könyvhétnek is, a magyar könyv ünnepel néhány napig, aztán visszatérünk önkéntesen választott mókuskerekünkbe.

Ünnepeljük hát például Juhász Ferencet, akinek - mint a vele készített interjúból kiderül - öt év után új kötete jelenik meg.  E számunkban Turczi István beszél megjelenő kötete tárgyát körüljárva a magyar erotikus kultúráról, Grecsó Krisztián a Tánciskola című kötetéről szólva a valóság és az irodalom összefüggésének néhány oldalát villantja föl, Paul Lendvai Az osztrák titok magyaroknak is hasznosítható tanulságairól mond megszívlelendő szavakat, Magyar Zoltán erdélyi folklór-gyűjtése kapcsán azt is elmondja, hogy az ilyen gyűjtőmunka elvégzésében tényleg a huszonnegyedik órában vagyunk. Egy Magyarországon alig ismert irodalomnak, a máltainak egyik képviselője járt Budapesten az Europoetica Fesztiválon, Simone Inguanezzel G. István László készített interjút.

Horváth Péter meseregényéről mesél a Könyvhét olvasóinak, megismerhetjük a világát, amelyből Kamarambó, a Senki fia is származik. Lukács Bernadett egy gyermekkönyvkiadó magyarországi működésével ismerteti meg az olvasót, beszámolunk a Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa (IBBY) magyar tagozata ez évi díjazottjairól, és megismertetjük olvasóinkat egy új gyermekkönyves újdonsággal, a Buksival.

És persze sok-sok könyvről, újdonságokról, a magyar és a világirodalom műveiről, gyermek, ifjúsági és felnőtt irodalom (ha van értelme az ilyen megkülönböztetésnek) köteteiről juthatnak információhoz júniusi számunkban is olvasóink.

Márai Sándor hetvenegy évvel ezelőtt írta borús sorait, és hogy ennyi idő elteltével még mindig itt boronghatunk, az tulajdonképpen derűre adhat okot. Reménykedjünk. Ünnepeljünk.

ASzerk.

A Könyvhét júniusi számának tartalma

310. oldal

A pacsirtának énekelnie kell!

Látogatóban  Juhász Ferencnél

Gyönyörű, felerészt kéziratos könyve jelent meg Juhász Ferencnek a Kossuth Kiadónál. A hír hallatán a verskedvelő lelkület azért is ujjongott, mert úgy érezhette, régen jelent meg új műve a hamarosan nyolcvanéves, kétszeres Kossuth-díjas költőnek. Aztán a bibliográfia rácáfolt erre a tényekkel. A rendszerváltás óta egy tucat kötete látott napvilágot. Például a Krisztus levétele a keresztről, amely éposz 1956-ról, utána egy hosszú-hosszú vers Giordano Brunóról, Isten elégetett tükre címmel, majd 2000-ben A lezuhant griffmadár, három évvel később Az őrangyal és a szél című verseskönyv. Persze ennek is öt éve már.

(Mátraházi Zsuzsa)

313. oldal

Az olajbogyó kifárasztása

Esterházy Péter: Semmi művészet

(Mátraházi Zsuzsa)

314. oldal

 

 

 

 

Pokoli bűntudat

(cs.a.)

315. oldal

Non est volentis...

Reményik Sándor összes versei

(L. E.)

316. oldal

Vélemény A hétfejű szeretetről

(Jánosi Zoltán)

317. oldal

Az osztrák titok

Beszélgetés Paul Lendvaival

„...az európai béke és jólét által kínált lehetőségeket a szolgaságból és szegénységből  kilépő  közép- és kelet-európai országok csak úgy tudják kiaknázni, ha tanulnak a történelemből és a politikai tragédiákból,  hogy nem a gyűlölet, hanem a kölcsönös megértés a nemzeti alapkérdésekben a kulcs a jövőhöz, hogy a politikai pártok, érdekképviseletek és egyházak állandó dialógusa alapfeltétele a kibontakozásnak."

(zsl)

 

 

318. oldal

A realitás költői felmérése

(Csokonai Attila)

319. oldal

Könyvbölcső

Tarján Tamás

Ha végre itt a nyár

320. oldal

 

 

 

 

Megjelent könyvek 2008. április 10. - május 9.

A forgalomba került könyvek válogatott listája a Könyvtárellátó adatbázisa alapján. A teljes lista és a művek további adatai a Könyvtárellátó honlapján (www.kello.hu) tekinthetők meg.

324. oldal

Lapmargó

Murányi Gábor

Köves kertje

328. oldal

Panoráma

Térey János: Asztalizene

Fehér Judit: Asszonyok

Siklósi Horváth Klára: Sárkányok úsznak

Da Chen: Féltestvérek

Helmut Schoeck: Az irigység

Kemény Gábor: Nyelvi mozaik

Erlend Haarberg - Haarberg Orsolya: Lappföld

Szabó T. Anna - Tóth Krisztina - Varró Dániel: Kerge ABC

334. oldal

A kultúra metamorfózisa

Ezzel a címmel a könyvfesztiválon rendezett eszmecserét a Magyar Könyvtárosok Egyesülete. (A tanácskozásra májusi számunk lapzártáját követően került sor.) A könyvtáros egyesület jellegéből adódóan a beszélgetés meghívott résztvevői, Csepeli György, György Péter esztéta és Harsányi László hozzászólásaikkal elsősorban természetesen az írásos ismeretátadás átalakulását és annak következményeit firtatták, a másik oldal szemszögéből nézve pedig a könyvtárak szerepének, feladatkörének változása került górcső alá. A beszélgetést Rózsa Péter irányította.

(M. Zs.)

336. oldal

Beszélgetés Turczi Istvánnal

új verseskötetéről és a magyar erotikus irodalom helyzetéről

„Tiszta emberi viszony csak a meztelenségben van". Turczi István József Attila díjas költő Hamvas Béla fenti gondolatát választotta új, erotikus verseskötete mottójául, mely - Eiffert János művészi fotóival az Ünnepi Könyvhétre jelent meg. »„Legyünk végre kéjencek!" Mészöly Miklós felkiáltása A pille magánya című könyvében, nem véletlen. A magyar erotikus irodalom története inkább az elfojtás, mint a gyönyör krónikája. Az üdítő kivételektől eltekintve a testi vonzódás, az érzéki szerelem nevén nevezése helyett szemérmesség, tartózkodás, elhallgatás jellemzi íróink legjavát.«

(Maczkay Zsaklin)

338. oldal

Tündérek, óriások, erdélyi fejedelmek és 1848-as áldozatok

Beszélgetés Magyar Zoltánnal

Erdély szívének is nevezik a magyarság által valaha sűrűn lakott, ám mára mélyszórványba süllyedt Alsó-Fehér megyét, azaz a Maros völgyének középső részét. Hányatott sorsa és egyre fogyatkozó magyar nyelvű lakossága ellenére a huszonnegyedik órában Magyar Zoltán néprajzkutatónak sikerült a táj mondaanyagát is felgyűjteni és az utókor számára megmenteni.

(Szénási Zsófia)

340. oldal

Tánclépésben, botladozva

Beszélgetés Grecsó Krisztiánnal

Grecsó Krisztián előző regénye után majdnem bíróság elé kellett állnia. A Pletykaanyu történeteit egész szülőfaluja magára vette. Isten hozott című második könyve után, a nemrég megjelent Tánciskola című regénye szintén megosztja az olvasóközönséget. Dr. Voith József és nagybátyja történetében nincsenek pozitív és negatív hősök. Útkeresők és állomások vannak, a regény végén pedig elmarad a feloldozás.

(Ócsai Dorottya)

358. oldal

 

Mediterrán líra

Beszélgetés Simone Inguanezzel

A budapesti Europoetica Fesztiválra Simone Inguanez Máltáról érkezett. Két verseskötete közül a Víz, Tűz, Föld és Én címűt angolul is kiadták. A máltai nyelv egzotikuma, a mediterrán orpheuszi líra hangzása varázsolta el a hallgatókat a felolvasáson.

(G. István László)

 

 

 

 

366. oldal

Kontrolling elemek a könyvkiadásban

Adózási összefoglaló vezetőknek

(Dr. Bódis Béla)

368. oldal

Kertész Ákos

Katona Klári

370. oldal

Sikerlista

374. oldal

Képregény, környezetvédelem, gyerekkatonák

A Nyitott Könyvműhely arcai

Beszélgetés Halmos Ádámmal

7. Gyermekkönyvnapok

344. oldal

Gyermek, ifjúsági

Amit leírnak, eleven lesz

(Cs. A.)

346. oldal

Az Óperencián túl, határokon túl...

Az idei Ünnepi Könyvhét gyermekkönyv kínálatában különösen szép helyet foglalnak el a határon túli kiadók fiatalabb olvasóknak számára készült kötetei, amelyek határtalan élményt jelenthetnek a gyerekeknek mesélő, vagy épp a mesekönyv olvasást gyermek nélkül is szívesen űző felnőtteknek.

(Laik Eszter)

349. oldal

 

 

 

Világutazás favillamoson

Beszélgetés Horváth Péterrel Kamarambóról

„Négy gyerekem van. Hárman már felnőttek. Írtam mesekönyvet a legidősebb fiamnak, ifjúsági regényt a fiatalabbiknak, ezt a könyvet Fruzsina lányomnak kezdtem írni, de hosszú évekig nem boldogultam vele. Fruska (a nagylányom) közben felnőtt. Eszterem nyolc éves. Rá gondolva tudtam a könyvet befejezni."

(Illényi Mária)

351. oldal

Könyves sikerlista gyerekeknek

Beszélgetés Nyulász Péterrel

Új szereplő jelent meg a gyermekkönyvek világának palettáján: Buksi, a Magyar Gyerekkönyves Sikerlista. A nevet hallva az első gondolatom egy kedves kiskutya volt, ám Nyulász Péter az egyszervolt.hu kommunikációs vezetője kiigazít: az okos kisgyerek buksija és az angolos szójáték (book - ejtsd: buk = könyv) adta a névötletet.

(Pompor Zoltán)

 

 

 

352. oldal

Kitüntetett figyelem: gyermekkönyvek és díjak

(Pompor Zoltán)

355. oldal

A magyar szülő a könyv tartalma alapján választ

Lukács Bernadett a Napraforgó Kiadóról

Kiadványaik a mediterrán temperamentumot és ízlésvilágot közvetítik a magyar olvasóközönségnek. A fiatal kiadó néhány év alatt széles kínálatot jelentetett meg és ezzel stabil helyet teremtett magának a gyermekkönyvpiacon.

(Szénási Zsófia)

Ajánló tartalma:

Új kód kérése

Hozzászólás szövege:
Felhasználói név*:
E-mail*:KőszeghyÉS Páratlan oldalTandori SzubjektívSzabadmatttandori.huA Mélytengeri Mentőcsapat és az Utolsó Magányos SzörnyCsibi tűzoltó lesz
Belépés