Könyvhét 2021
A Móra Kiadó
újdonságaiból
Mélytengeri Mentőcsapat
Kőszeghy Elemér
A magyarországi ötvösjegyek...
Osvát Ernő
Aforizmák
A Móra Kiadó <br>újdonságaiból Mélytengeri Mentőcsapat Kőszeghy Elemér<br>A magyarországi ötvösjegyek... Osvát Ernő <br> Aforizmák
Kiemelt

A Könyvhét augusztusi száma

2009.07.24.

Kényelempróba

 


Magunkat ajánljuk a kánikula közepén is, kiegészítve jókívánságunkkal: lapozzák, olvassák a Könyvhetet a magyar tenger – a Balaton –, vagy akár bármely külföldi tenger partján (lelkes olvasóink bizonyára viszik magukkal nyaralásukra lapunkat). Kellemes körülmények között történő Könyvhét- olvasásra van még egy ötletünk, igaz, ez „jövőidő”: vegyenek részt a KÉNYELEMPRÓBÁN (ld. 385. oldal), ezt hedonista olvasóinknak ajánljuk elsősorban, ezzel a beállítódással lehet leginkább élvezni a Könyvhét-olvasást egy kellemes hőmérsékletű szobában, kényelmes fotelben, elérhető közelségben körülvéve mindenféle élvezeti cikkekkel. (És még némi megtakarítást is elérhetnek: ez magában is élvezet.)
Augusztusi számunkat egyben bizonyítékul is szánjuk megrögzött hiedelmekkel szemben, melyek szerint a könyvszakma nyáron aluszik… Nem, nem alszik. Könyvek jelennek meg nyáron is, a könyvesboltok nyitva tartanak, a vásárlók vásárolnak.
Válság persze – mármint gazdasági válság – azért van: nagy kiadók bejelentették, hogy csökkentik idén a megjelentetni szándékozott művek számát, alighanem bezárni kényszerül egy-két kisebb, vagy nagyobb könyvesbolt a nyereséges működtetés lehetetlensége miatt, és persze nyílnak is még idén – inkább nagyobb – könyvesboltok, de válság van, írásos nyoma lesz a jövőben ennek a napi sajtó számos cikke, tanulmánya mellett a sok-sok könyv is, mely e tárgyban jelent meg. Ezekből a könyvekből válogatott és ismertetett néhányat Hudra Árpád Válságkönyvek böngészdéje c. cikkében. A gazdasági válsággal foglalkozik Almási Miklósnak és Szentes Tamásnak egy-egy kötete is, a szerzőkkel készített interjúkból megismerhetőek a gazdasági válságról kialakult nézeteik.
A sors, mint lapszerkesztő úgy hozta, hogy e számunkban két külföldi szerzőt is megszólaltatunk: Imma Monsó, a katalán fővárosból, Barcelonából látogatott el Budapestre, az emigráns kubai költő, Heriberto Hernandez Miamiból érkezett, barátja, Ferdinandy György – akivel szintén készítettünk e számunkban olvasható interjút – meghívására a budai Litea könyvesboltba. A három alkotóval külön-külön folytatott beszélgetés közös vonása, hogy rávilágítanak az irodalmi mű és a személyes élmények, életút, sors alkotáslélektani összefüggéseire is.
A Deák Lászlóval készített interjúból is annak a tételnek a megerősítését olvashatjuk ki, hogy az irodalmi műalkotás befogadásához még mindig tud értelmező mozzanatokat hozzátenni a szerző életrajzi vonatkozásainak ismerete, és igaz lehet ugyanez akár kiadói műhelyek irányítóira is, erre jó példa mindaz, amit megtudhatunk a Sebestyén Ilonával készített interjúból.
Az Emberben könyv című rovatában Mátraházi Zsuzsa Vágó Istvánt kérdezte a könyvekhez való viszonyáról, s amit erről megtudhatunk szűkös terjedelmi viszonyaink közepette, hát az mindenképpen érdekes. Idézzük itt egy megállapítását, ami a Gutenberg-galaxis vándorai számára nem túl biztató: „Nem olyan nagy tragédia, ha vége van a Gutenberg-galaxisnak.”
A Szerk.

Tartalom

KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK AJÁNLATA

374. oldal
EMBERBEN KÖNYV
A vers több mint nyelvi játék
Vágó István nem kongat vészharangot

„A közélet és a politika hírei nagyon érdekelnek, de közismert vitázó kedvemet elveszítettem, mert az egész interaktív médiát elöntő szélsőséges hang ellehetetleníti az értelmes párbeszédet.”
(Mátraházi Zsuzsa)

 

 

 

 

 


377. oldal
PANORÁMA
Ottlik Géza: Rádió
Kemény István: Kedves Ismeretlen

378. oldal
SZUBJEKTÍV
Tandori Dezső
A közelmúlt Berzsenyije, a franciák Szentkuthyja

Fogarassy Miklós: „Még nem kelt fel a nap” – Mészöly Miklós Elégiája
Jacques Roubaud: A nagy londoni tűzvész

379. oldal
KÖNYVBÖLCSŐ
Tarján Tamás
F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps
Ferdinandy György: Az amerikai menekült
Forrás 2009. július-augusztus. Írások a huszadik századról
Bob Schaller: Michael Phelps

380. oldal
Megjelent könyvek 2009. június 19–július 16.
A forgalomba került könyvek válogatott listája a Könyvtárellátó adatbázisa alapján. A teljes lista és a művek további adatai a Könyvtárellátó honlapján (www.kello.hu) tekinthetők meg.

384. oldal
LAPMARGÓ
Murányi Gábor
Kész regény

„Tíz óra után öt perccel egy vörösre gyúlt képű gyerek esik be a szobádba, a tüdejét majd kiköpi, úgy rohant, s most megszólalni sem tud, csak álldigál az ajtóban és gyanakodva méreget, végül azt zihálja, hogy a kritikai rovatot keresi. Megtalálta, mondod kíváncsian, ő azonban szemlátomást nem hiszi el, inkább pontosítja a kérdést, azt mondták, valami Hektort keressek. Tessék, bólintasz, én vagyok a valami Hektor.”
Ez volt a végzetes - vagy az utókor szempontjából szerencsés? -, de mindenképp sorsfordító találkozás első pillanata a 17 és fél éves költőpalánta, Nyerges András és a mára teljességgel elfeledett kritikus, az 1956 utáni röpke, de azért évekig húzódó időszakban az Élet és Irodalom rettegetten (bal)vonalas szerkesztője, Imre Katalin között.
Nyerges András: Tévelygések kora

386. oldal
GYERMEK, IFJÚSÁGI
Klasszikus, vidám, izgalmas
Arany János: Toldi
Bordiglioni, Stefano: Piroskák összeesküvése
Krimi rejtvény 1-3.
Örkény István: Mese-levelek
Noël, Alyson: Evermore-Mindörökké
Nógrádi Gábor: Segítség, ember!
Pennypacker, Sara: Tehetséges Klementin
Schönbein, Sandra: Az emberi test
(Cs. A.)

388. oldal
Mitől lesz pszichopata a társadalom?
Imma Monsó, a katalán író Budapesten

Inkább ne meséld el! Olyan, sokunkban rejtőző védekező mechanizmussal szembesít Imma Monsó kötetének címadó novellája, amellyel még gondolatainkból, de kimondott szavainkból is mindenképpen száműzni kívánjuk a rosszat: a végzetes betegséget, a halált.
(mátraházi)
Imma Monsó: Inkább ne meséld el

 

 

 


390. oldal
„Fényképíró érkezett városunkba”
Beszélgetés Lugosi Lugo Lászlóval

„Naponta mérhetetlen mennyiségben termeljük és fogyasztjuk a képeket,
fényképezőgépeinkkel, telefonjainkkal és a számítógépeinkkel. Tudomásul veszem, csodálkozom, és lenyűgöz.”
(Szepesi Dóra)
Lugosi Lugo László: Fényképíró. A dagerrotípiától a digitálisig

 

 

 

 


391. oldal
Nyilatkozat a magyar nyelvről
Magyar Írószövetség, Tokaji Írótábor, Írók Szakszervezete, Fiatal Írók Szövetsége, Magyar Művészeti Akadémia, Magyar PEN Club (Benyhe János főtitkár)

392. oldal
„A költészet isteni adomány”
Beszélgetés Deák Lászlóval

A könyvhétre jelent meg nyolcadik verses kötete, A felejtés angyala címmel. Költészetről, öregedésről, alkotástechnikáról beszélgettünk…
(Jolsvai Júlia)
Deák László: A felejtés angyala

 

 

 

 


393. oldal
A kis Ferenc József magyarul tanul
Beszélgetés Pelcz Katalinnal

Nemrégiben előkerült az a füzetecske, amelybe a tízéves Ferenc József jegyezte le azokat a sorokat, melyeket tanulási céllal diktáltak neki – magyarul. A diktátum megtalálójával, közreadójával és a hozzá kapcsolódó tanulmányok szerzőjével beszélgettünk.
„A Balaton és a Bakony mély benyomást tesz a tizenhárom éves gyermekre, de arról már nem tesz Ferenc József a feljegyzéseiben említést, hogy Kisfaludy Sándor saját műveivel szórakoztatta őket a sümegi várban.”
(Jolsvai Júlia)
Pelcz Katalin: Nyelvmesterkedések. Ferenc József magyarul tanul

 


394. oldal
Természeti csodák Budapesten
Beszélgetés Bajor Zoltánnal

… Bajor Zoltán viszont szinte mindent meglát, ami mellett a hétköznapi ember simán elmegy. S ezt a szinte mindent foglalta egyetlen kötetbe. Növényekről, állatokról, védett természeti területekről, barlangokról, forrásokról, lápokról szólnak az oldalak…
(Hegedüs Eszter)
Bajor Zoltán: Budapest természeti kalauza

 

 


396. oldal
Túl sok helyen éltek
Ferdinándy György gyökértelen hősei

Előbb jelentek meg francia nyelvű kötetei mint magyarok, közel 30 éven át publikált franciául, jóllehet már a trópusokon élt. 1988 óta látnak napvilágot magyar nyelvű könyvei, immár a sokadik, Az amerikai menekült címmel.
„A műbútorasztalossal bármilyen hihetetlen is, távoli atyafiaságban állok. Ezt akkor tudtam meg, amikor ott állt a Ferihegyi repülőtéren egy szál papírral a kezében, egy hatvan éves ember, aki ötven éve nem volt itthon, nem beszélte a nyelvet és nem tudott hova menni...”
(Szénási Zsófia)
Ferdinandy György: Az amerikai menekült

 


399. oldal
VÁLSÁGKÖNYVEK
Obama és a falra hányt borsó
Beszélgetés Almási Miklóssal

„Sok rosszat mondok az amerikai gazdaságról, pénzügyekről, de ha nekik nem sikerül kimászni a gödörből, akkor mi is bajban vagyunk. Vagyis drukkolnunk kell azért, hogy ők ott még ebben az évben minimális fellendülést tető alá hozzanak, s ebben egy-két év múlva mi is kövessük őket.”
(Mátraházi Zsuzsa)
Almási Miklós: Hová tűnt az a rengeteg pénz? – Válságkönyv

400. oldal
Leegyszerűsítő válságkezelés és antiszociális reformok
Szentes Tamás könyve a válságkezelés kritikája

Interjú Szentes Tamással
(Szénási Zsófia)
Szentes Tamás: Ki, mi és miért van válságban?

 

 

 

 

 

 


401. oldal
Válságkönyvek böngészdéje
Hankiss Elemér – Heltai Péter: Münchhausen báró kerestetik – Mit kezdjünk a nagy magyar válsággal?
Garai László: Globális rendszerváltás? – Gazdaságpszichológiai megfontolások a válságról.
Bogár lászló, Drábik János, Varga István: Válság és valóság
Kataklizmák csapdája
(Hudra Árpád)

404. oldal
ANTIKVÁRIUM
A Fordulat Éve: a Diárium vége
(Cs. A.)

405. oldal
Kubából Miamiba…
Beszélgetés Heriberto Hernandezzel

„A legtöbb spanyol és latin-amerikai kiadó “haladó” szellemű ügynökök kezében van (ezzel a jelzővel próbálják enyhíteni azt a beteges szimpátiát, amelyet európai és latin-amerikai értelmiségiek éreznek a Castro család diktatúrája iránt), ezért az emigrált kubai írók bekerülése a piaci körforgásba csak alternatív úton-módon jöhet létre.”
(Jakab Sára¬ – Faix Dóra)

 


406. oldal
Benkő Samuval beszélget Hovanyecz László
„A Rajk László kivégzése és Balogh Edgár letartóztatása között eltelt rövid idő vészes kimenetelt ígért. Csak évek multával tudtam meg Balogh Edgártól, ez a rövid idő elég volt arra, hogy a magyar államvédelmi hatóság átadja román testvérintézményének, a Securitaténak azt az 1948. március 14-én készült fényképet, amely a Keleti pályaudvar előtti Baross téren együtt ábrázolja Rajk Lászlót Balogh Edgárral, velem és kolozsvári diáktársammal, Páll Árpáddal.”

408. oldal
Kertész Ákos
Mit tudunk magunkról? (2)


408. oldal
Tudomány és hit párbeszéde
Történet – metafora – párbeszéd
(Pompor Zoltán)

410. oldal
Sikerlista

412. oldal
Szeged örök szellemei
(Laik Eszter)
Zolnai Béla: Nemzet és szellemtörténet
Zsák Judit: Találkozás egy szellemmel – kultusz, kiadástörténet, emlékezet
Ortutay Gyula: Napló 1. 1938-1954

414. oldal
Szellemi összeszikrázás
Beszélgetés Sebestyén Ilonával

Sebestyén Ilona a Nap Kiadó ügyvezető igazgatója, ez a kiadó jelentette meg az In memoriam sorozatában Domokos Mátyás író-szerkesztőről a Leltárhiány alcímű könyvet az idei ünnepi könyvhétre, s ennek oka volt…
(Illényi Mária)
Leltárhiány - In memoriam Domokos Mátyás (Szerk. Sebestyén Ilona)

Ajánló tartalma:

Új kód kérése

Hozzászólás szövege:
Felhasználói név*:
E-mail*:Könyvhét 2021/4ÉS Páratlan oldalKőszeghyA Mélytengeri Mentőcsapat és az Utolsó Magányos SzörnyCsibi tűzoltó leszmacskarácsonyEMMIPKÜ
Belépés