Kőszeghy Elemér
A magyarországi ötvösjegyek...
Kicsi Csacsi
és a születésnapi ajándék
A hosszú hajú
királykisasszony
A hanta banda -
Őskori kaland
Kőszeghy Elemér<br>A magyarországi ötvösjegyek... Kicsi Csacsi <br> és a születésnapi ajándék A hosszú hajú <br> királykisasszony A hanta banda -<br>Őskori kaland
Interjú Diós Istvánnal
A legenda nem mesebeszéd

Beszélgetés szentekről, boldogokról Diós Istvánnal

Nagy munkába kezdett öt évvel ezelőtt a Szent István Társulat megbízásából Diós István, aki papi hivatását az Egyetemi templomban gyakorolja. A Papnevelde utcai szeminárium könyvtárában kerestem fel, ahol megmutatta azokat a régi vaskos köteteket, amelyekre a most húsvét után megjelent Szentek élete című kétkötetes művet alapozta. Azt mondja, nem szerzője, inkább csak szerkesztője a több mint kétezer oldalt számláló kiadványnak, hiszen az Apostoli Szentszék könyvkiadója e könyvvel újabb stációjához érkezett egy nagy hagyománynak. Öt kötetbe foglalt sorozatot mutat, amely eredetileg havonként, füzetekben látott napvilágot az 1870-80-as években Zsigovits Béla munkája nyomán.

Minden áldott napra legalább egy szent életrajzát közölte, s a végén kis áttekintést adott, hogy még ki mindenki fordult elő azon a napon - ismerteti a XIX. századi kötet felépítését. - Aztán az 1930-as években a piarista Schütz Antal készítette el ennek rövidített változatát, de ugyanígy januártól decemberig tartó tagolásban. Az 1980-as években a kiadó úgy vélte, ezt már frissíteni kellene. Addigra kisebb kezdeményezésektől eltekintve nem volt a piacon ilyen műfajú kötet. A liturgiában az év száznyolcvan napján van szó szentekről, róluk a miséző pap ilyenkor megemlékezik. Amikor majd' harminc éve munkához láttunk, úgy gondoltuk, a liturgiai szentek kötetét állítjuk össze. Német alapanyaggal, kezdtünk dolgozni. Történeti szemmel mutattuk be a szent életrajzát, utána jött a róla szóló legenda, s óriási felfedezés volt, hogy ezek nagyjából fedik egymást, tehát nem mesebeszéd a legenda, hanem halálpontos történeti tényeket is közöl.

Mi lett a többi szenttel, akikről nem szól a liturgia?

Bizony sokan kezdték reklamálni névnapok szerint a szenteket, hogy hát hol van Fruzsina meg a többiek. Pár év múlva megszületett a naptári szentek életéről szóló változat, amely, mutatván a szentek iránti érdeklődést, öt kiadásban kelt el. Aztán fölmerült a kétféle, Szentek élete-kötet összedolgozása és kiegészítése az újonnan szentté avatottak sorsával. II. János Pál pápa eléggé nehéz helyzetbe hozott bennünket, mert az ő idejében kis híján háromszáz szentté és ötszázon felüli boldoggá avatás történt. Indokoltan fontosnak találta, hogy amerre járt, lehetőleg ott helyben avasson szenteket, boldogokat.

Kutatásai során eljutott esetleg a vatikáni levéltárba is

Levéltárazásra nem volt szükség, mert olyan nyomtatott forrásaink vannak, mint ott az a majd' egész polcot elfoglaló sok kötetes mű, egy római kiadású gyűjtemény a szentek életéről. Hagyományról van itt szó, görgetünk magunk előtt egy olyan hógolyót, amelyben, a jó Isten a tudója, hogy ki mindenki munkája van benne. Magam naponta miséztem, s még mielőtt megkaptam ezt a feladatot, valamiért fontosnak tartottam, hogy a szentmise az adott napon sorra kerülő szentről szóljon. Az igazi kutatás az alatt az öt-nyolc év alatt történt, míg az istentisztelethez utána néztem a történeteknek.

Lehet kedvenc szentje az írónak-szerkesztőnek?

Nem, mert mindig az a kedvence, akivel éppen dolgoznia kell, s amikor megvan a róla szóló szöveg, kezet csókol neki, s jöhet a következő. A legtöbb fejtörést a legkorábbiak okozták, akikről legföljebb háromsoros följegyzés akad. A kiadványban minden hónap négy szentképpel indul, s aztán jönnek a szentek naptári sorban. Mindegyikhez adtunk képet, ha lehetett, portrét, hogy az arcukról is legyen valamilyen elképzelésünk.

Van-e különös sajátossága ennek a kiadásnak?

Az a specifikuma, hogy római martirológiumot közöl minden hónap végén, ami eddig hiányzott a magyar könyvkiadásból. Ez a névjegyzék dátumhoz kötötten adja a szent vagy boldog nevét, halálának helyét, időpontját, s egy mondatban azt, hogy mitől lett szent az illető. Összesen 5600 nevet tartalmaz, a részletes ismertetés pedig hatszázötvenet. Akikről a naptárban is szó van, azok nevét vastagabb betűkkel szedettük a martirológiumban. Valóságos szellemi gyönyörűség volt ez a munka, hát még, amikor fölfedeztük, hogy kronológiai és földrajzi áttekintés is megbúvik benne. Ezeket a második kötet végére illesztettük. Az időrendi tábla a Krisztus föltámadásától indul el napjaink felé, a másik pedig azt mutatja, hogy a Föld egyes területein miként helyezkednek el a szentek. Ezen látható, hogy egyelőre nem szabad reménykedni a világ végében. Ugyanis a földnek a jelentős része még nem termette meg a szentjeit. Európa, főleg Dél-Európa erősen képviselve van, Észak-Európa már alig. Írországot mindig a szentek szigetének mondjuk, de ott alig találunk ilyen adatot. Afrikában, Ausztráliában szinte egyáltalán nincsenek szentek, a Távol-Keletről néhány száz. Tehát míg ezekről a fehér helyekről fel nem telik a mennyország, addig nincs világvége. Mostanában derült ki, hogy Kínában micsoda keresztényirtás volt, s nem is a régi időkben. Aztán vegyük Oroszországot! Ki tudja megmondani, mi történt ott a Gulag-világban? Akik visszajöttek, beszélnek odakerült papokról, szerzetesekről, akik halálig állták a megpróbáltatásokat; a XVI. században ilyesmiért már régen szentté avatták volna őket.

Nemzetközi összehasonlításban sok-e a magyar szent?

Nem álunk rosszul, az Árpád-háziakat mindenki ismeri, de összességében van 100-120 ember, akit boldog, illetve szent ranggal tartunk nyilván.

Mit gondol, milyen körből kerül majd ki a vásárlóközönsége e csodálatos, de több ezer oldala és méltó kivitele miatt drága műnek? Nem töltődött fel a piac a szentek életének előző öt kiadásával?

Mindenekelőtt reméljük, hogy ez a tovább már alig bővíthető kiadvány jóval hosszabb életű lesz, mint a gazdasági válság. Azonkívül DVD-n szintén megjelenik a Szentek élete, amelyen a gyengén látók kedvéért még hallható is a nyomtatott tartalom, s ez a változat pár ezer forintért megvásárolható. S végül a Szentírás mellett köztudottan ez az a műfaj, amelyet bérmálkozóknak, házasulóknak szoktak ajándékozni. Jönnek utánunk a fiatalok, s egyszer csak számukra is fontossá válik, hogy a Szentek élete ott legyen a könyvespolcukon.

Mátraházi Zsuzsa

Ajánló tartalma:

Új kód kérése

Hozzászólás szövege:
Felhasználói név*:
E-mail*:A Könyvhét 2019/4. számaÉS Páratlan oldalKőszeghyKarácsonyi kalandA Mélytengeri Mentőcsapat és a Mogorva HalHolly elveszett varázspálcájamacskarácsonyhosszú hajúszülinapiA hanta banda
Belépés