Könyvhét 2021
A Móra Kiadó
öszi újdonságaiból
Mélytengeri Mentőcsapat
Kőszeghy Elemér
A magyarországi ötvösjegyek...
Osvát Ernő
Aforizmák
A Móra Kiadó <br>öszi újdonságaiból Mélytengeri Mentőcsapat Kőszeghy Elemér<br>A magyarországi ötvösjegyek... Osvát Ernő <br> Aforizmák
Könyvhét folyóirat

Mindenhol jó, de legjobb egy jó könyvvel – könyvek kisebbeknek és nagyobbaknak

Csokonai Attila - 2013.08.23.

Színek és formák, ritmusok és játékok

Történetileg a mondókák szájhagyomány útján terjedő versikék, funkciójukat tekintve a kisgyermekek beszédkészségének fejlesztésére, a kicsik szórakoztatására és tanítására alkalmas rövid, többnyire rímes, változatos ritmikájú versek. A tartalmilag is, nyelvtanilag is megfelelő, igényes és az 1 év körüliektől a 3 évesek számára érthető mondókákból állított össze három füzetet Deákné B. Katalin. Ennek a műfajnak valamennyi típusából kapunk felhasználható példákat, pl. tapsolásra, kézjátékokra alkalmas, a mindennapokhoz, állatokhoz, emberekhez, az időjáráshoz, stb. kapcsolódó mondókákat, továbbá ébresztőket, altatókat. Az Anya, taníts engem! sorozat részei: Értelmes mondókák 0–1 éveseknek, Értelmes mondókák 1–2 éveseknek, Értelmes mondókák 2 –3 éveseknek.
Tapsoljunk együtt! – Süssünk, főzzünk! (játsszuk el a kezünkkel) – Lovagoljunk! (ültessük a gyermeket az ölünkbe és indulhatnak a paripák.) – Lustálkodjunk (a gyermeket ölben tartva felváltva lógassuk a lábát.) Húzogassuk egymást! (szembefordulva, egymás kezét fogva) – Ujj-játékok – Sétáljunk (lépegessünk ütemesen.) – Hintáztassunk, ugráljunk együtt! – Hajladozzunk! – Táncikáljunk! – Ringassuk el gyermekünket! Ezek az alcímek foglalják össze annak a gazdag mondóka-gyűjteménynek a tartalmát, amelynek címe Mackó, Mackó, ugorjál! Már a borítón láthatjuk azt is, hogy énekeket (szöveg+kotta) is tartalmaz a kötet, amelynek kedves illusztrációit Radvány Zsuzsa készítette a maga rögtön felismerhető stílusában. A mondókákhoz, dalocskákhoz mellékelt útmutató segít a helyes előadásban. Amiről még annyit fontos tudni: ebben a gyermek és a szülő együttesen vesz részt, kellemes perceket szerezve, vidám játékot biztosítva a kicsiknek (és bizonyára a felnőttnek is)
Keress és színezz! – ez a biztatás olvasható a Hupikék törpikék c. kifestő és foglalkoztatófüzet borítóin. Ez azt jelenti, hogy minden oldalt színesre varázsolhat, akinek kedve van hozzá, és feladatokat oldat meg egyúttal. Például: „Hami már megint farkaséhes. Színezz ki mindent, amit csak megehet!” vagy:„Megtalálod Törpapát? Színezd ki pirossal a sapkáját!” Itt van persze Törpicur, Dulifuli, Kertitörp, Törpingáló, Nótata és Tréfi, aki elrejtette az ajándékot. Valamennyiük egy-egy olyan oldalon keresendők, amelynek jót tesz egy kis színezés. És ki lehet színezni azokat a törpöket, akik rácsimpaszkodnak Hókuszpókra.
Ha már a hupikék törpikék szóba kerültek: hadd hívjam fel a figyelmet egy leporellóra, melynek címe Hol a mackóm? A hupikék figurákat és a színes tárgyakat élethűen megörökítő kiadvány a legkisebbeknek ad elő egy szomorúan kezdődő, de szerencsésen végződő kis történetet: Törpicur kétségbeesett, mert sehol sem találja kedvenc mackóját. Nosza, meg kell keresni…
Rajzolj versenyautókat!
és Rajzolj lovagokat! biztatja a kreatív gyerekeket a velük egykorú (7–10 éves) kisrác, Turbó Tomi. Két spirálos foglalkoztatókönyvről van szó, amelyek közül az első került a kezembe, ezt igyekszem most nemcsak pontosan, de úgy leírni, hogy minél többen kedvet kapjanak e remek kiadvány beszereztetéséhez, a vele való munkálkodáshoz. (A kiadó figyelmeztetése: 3 év alatti kisgyermek kezébe a termék ne kerüljön, mivel apró tartozékai könnyen lenyelhetők.) Mi minden található ebben a könyvben? Sorolom, ahogy a használati útmutatóban áll: érdekességek versenyautókról – ötletek és tanácsok a rajzok elkészítéséhez, lépésről lépésre – 130 matrica – 50 sablon – 1 műanyag lap a dekorációhoz – 38 kiegészítő rajzvázlat és 1 nagy, kihajtható lap a használó (olvasó) történetének megrajzolásához. Miután túljutottunk a sablonok és a műanyag lap használatának rövid leírásán, érdekes információkat kapunk a versenyautók világáról. A leírások között autós szótár gyarapítja tudásunkat és kérdésekre adott villámválaszok formájában is nő tájékozottságunk. Pl. „Egy csapat versenyzői ugyanahhoz az »istállóhoz« tartoznak, és azonos márkájú autóval versenyeznek.” Vagy: Tudod-e, mire szolgálnak a versenypályán a különböző színű, mintájú zászlóval való jelzések? Majd a matricás oldalak után következnek a sablonok, a kiegészítendő rajzvázlatok és a dekorációhoz való műanyag lap.
Deákné B. Katalin Befejezetlen történetek
c. könyvének alcíme: Fantáziafejlesztő feladatok 4-10 éves gyermekek számára. A szerző a következőképpen határozza meg a kötet célját: „E kiadvány azért készült, hogy a gyerekek lehetőséget kapjanak a bennük lévő érzések, gondolatok megmutatására. Azzal, hogy félkész rajzot látnak, inspirációt kapnak a kép befejezésére. A matricák további ösztönzést adnak az alkotáshoz. Valamennyi kép nyitott, a címen kívül semmi más megkötés nincs, vagyis szabadon szárnyalhat a fantázia.” Tehát a kötetbe a szöveget maguk a gyerekek írják a képek alá, miután kiszínezték, kiegészítették azokat. Íme néhány tipikus cím: Az ottfelejtett táska, A sárkány bébi születése, Halfarsang,  Az elveszett bakancs és Rajzos levél barátaimnak.
Deákné B. Katalin
másik munkája, az Apró lépések az iskola felé iskola-előkészítő munkafüzet. (Hadd említsem meg, hogy témájában szorosan kapcsolódik az előbbi könyvajánló összeállításomban ismertetett Iskolás leszek c. Mi micsoda junior-kötethez.) „Ez a kiadvány azért készült, hogy már az első szeptemberi nap előtt közelebb hozza a gyerekekhez az iskolát. Sokan közülük nem tudják, melyek azok az elvárások, amelyeket az iskola támaszt majd velük szemben, hiszen nem látják át a rendszert, amibe belecsöppennek” – olvashatjuk az ismertetőben. A szülőknek együtt kell működniük gyermekükkel, amikor az válaszol az itt feltett kérdésekre (pl. Élő vagy élettelen?, Látod vagy hallod?, Jól hallod?), hall az iskolában elvárt viselkedésről, megtudja, mi a tanóra, milyen az iskolai élet, meggyőződik róla, hogy gyermeke tisztában van-e bizonyos fogalmak jelentésével (hegyes vagy tompa, fel – le – függőleges). A kötet hasznához praktikus illusztrációkkal Rabóczky Ferenc járult hozzá.
Az Írás-előkészítő feladatok a Barátnőm, Bori foglalkoztató-sorozat egyik darabja, a 4-5-6 éveseknek, a nagyóvodásoknak ajánlható. A füzet játékosan készít fel az írástanulásra. A betűk megformálását az alapformák gyakorlása kell hogy megelőzze. Ez azt jelenti, hogy az egyenes, a kör és hullámvonal megrajzolását kell gyakorolni az itt megadott pontozott vonalak segítségével. Az oldalakon persze színezni való is akad. Végül egy kis barkácsolással saját ceruzatartót készíthetnek a gyerekek. A megrajzolt és kiszínezett formák mellett egy kis történet is kibontakozik a füzet lapjain.
Már az eddigiekből is kiderül, bő a kínálat, hogy a kicsik elszórakoztassák magukat az esős nyári napokon, vagy amikor már kissé elfáradtak az ugrabugrálásban. A Gyarmathy Ildikó rajzolta Keresgélő ugyancsak kifestő könyv, amelyben több oldalnyi matrica is található. De ez a füzet is fejleszti a gyerekek kézügyességét és esztétikai érzékét.

 

Mesebeli királyok, valódi gyerekek

Ahány király, annyi mese a címe Simon Réka Zsuzsanna mesekönyvének, de ez az állítás meg is fordítható: Ahány mese, annyi király. Ugyanis a tíz mesét tartalmazó könyv minden fejezetének egy-egy király a főszereplője. Az egyik könyvgyűjtő, a másik rötyögő, a harmadik nagyon szeret játszani, a negyedik nem szereti a spenótot, és így tovább – szóval akármennyire is vannak hagyományos mesei tulajdonságaik, ezek a figurák alapvetően eltérnek a népmesék uralkodóitól. Ezek a történetek humorral, szójátékkal gazdagon fűszerezettek, olvasásuk mindig a meglepetés erejével hat, és leginkább jókedvre deríti az olvasót. Ha vicces és hóbortos is egyik-másik király, ha tévednek, jóváteszik, helyrehozzák, amit elrontottak, így nincs köztük olyan, amelyik ne lenne szeretnivaló. Nagyobb óvodásoknak és kisiskolásoknak ajánlott modern meséket termett az író fantáziája. Hogy tényleg vidám mesefüzér került ki a keze alól, azt még az is bizonyítja, hogy a királyok mellett a bölcs udvari bolondok a legfontosabb mellékszereplők. Biztos, hogy Gyöngyösi Adrienn-nek könnyű volt beleélnie magát ebbe a különös, eredeti mesevilágba, mert nagyszerűen ábrázolta többek között a párnacsatába csöppent, a boszorkánnyal, Betűfaló Borbálával egyezkedő, az udvar népével bújócskát játszó, a hólakók által meggyógyított és szeretve köszöntött, a minden napot ünnepnappá tévő királyt. De van itt szép királykisasszony és spenótzöld, háromfejű sárkány is.
Mikola Péter Otthon a legjobb c. kötete a nemrég elhunyt, kiváló pszichológus, Ranschburg Jenő ajánlásával jelent meg. A kötet hátsó borítóján ezt olvashatjuk tőle: „Az ember azt hinné, Zorka mesebeli kislány. Nem, nem azért, mert okos, kedves, játékos gyerek – ilyen kislányok szép számmal akadnak a valóságban is – hanem azért, mert csodálatos családja van. Anyukája, aki sohasem siet, sohasem ideges, és még reggel is – amikor más anyukák kapkodva, türelmetlenül sürgetik a gyerekeiket – jut ideje arra, hogy Zorkával és Bercivel izgalmas játékba kezdjen. No és apukája, aki odaül gyerekei mellé, nyugtat és magyaráz, ha odakint vihar van, és mindig akad egy-egy nagyszerű ötlete, amivel jókedvre derítheti kislányát, kisfiát.” Amikor kitör a vihar és nem mehetnek az állatkertbe, apa megjelenik két albummal: ezekből az derül ki, hogy néztek ki a szülők, amikor gyerekek voltak… Gyakran előfordul, hogy a gyerekszobában nagy a rendetlenség – milyen ötlettel áll elő anya, hogy Zorka és Berci rendet varázsoljon. Van a családnak egy kutya tagja is. Milyen kötelezettséget és örömöt jelent ez? Hasonló apró, hétköznapi történeteket mesél el a kislány a Mester Kata kedves és valósághű, színes rajzaival illusztrált könyvben, vagyis azt látjuk: Milyen Zorka szemével a világ.
Juhász Magda Egy kis autó nagy kalandja
c. meseregényének címszereplője egy kis piros autó, reménytelenül álldogál az elegáns, nagy autók között az autószalonban: őt innen soha el nem fogja vinni senki. Mígnem egy szép napon megjelenik az üzletben egy furcsa alak, aki nem tágít: neki nem a legdrágább, legszebb kocsik közül kell egy, kizárólag a kis piros autó érdekli. Az érdeklődő bohócruhát visel, de a kis autónak olyan érzése van, mintha egy varázsló lenne az őt kiszemelő ember. Bobó bácsi valóban megveszi, és magával viszi, így kerül a kis autó egy cirkuszba, ahol barátai lesznek Roxa, az elefánt, Rufusz, a tigris, Robi, a majom és Bobó bácsi, a bohóc egy csapat gyereknek is bemutatja Pirinkót, ez lesz ugyanis a neve. A kis autó furcsállva érzi, mintha megnőne, amikor egy gyerekcsapat minden tagja belefér. Bobó bácsi meglepő kijelentést tesz: „‒ Barátaim, ezzel az autóval részt veszünk a Száguldó Autók Versenyén.” Pirinkó elámul, aztán elmúlik a bátortalansága, és megkezdődnek különös, többek között veszélyes kalandjai… A jópofa, optimista, önbizalomra nevelő mesekönyv színpompás, kedves illusztrációit Vass Richárd készítette.

Kiskamaszok akcióban

Mavisel Yener A kék alma c. művében Birce (ejtsd: Birdzse) a szüleivel és a húgával a nagynénjéékhez utazik vakációra a tengerparti Antalya üdülővárosba. Útközben megállnak, és megnézik az Insuyu-cseppkőbarlangba, ahol a lány beüti a fejét egy sziklába. Majd az olvasó arról értesül, hogy Birce az apjával együtt elszakad a testvérétől és az édesanyjától. Egyre beljebb hajtja őket a kíváncsiság, hiszen a barlang csodás látnivalói páratlan élményt nyújtanak. Birce elveszíti a hátizsákját, éhes, fáradt, a mobiltelefonjuk nem működik, a zseblámpájuk használhatatlan. Ki akarnak menni, de nem találják a kijáratot. És ekkor feltűnik egy vörös szakállú, ráncos arcú, vénséges vén apóka. A furcsa kinézetű Barlangi Vándornak Birce a legegyszerűbb kérdést teszi fel: hogyan jutnak ki innen. Majd találkoznak az Utak Vándorával: a felnőtt meg a lánya és a barlangi bogár tanulságos beszélgetést folytat egymással. Ennek az a lényege, hogy az emberek nem vigyáznak a környezetük tisztaságára, míg a barlang csodás, változatos világának lakói nem szennyezik lakóhelyüket. Akik a föld felszínén laknak, nem ismerik a gazdag föld alatti világot, annak lakói pedig el sem tudják képzelni, milyen az emberek lakta világ. És sokszor kerül az ember (egy ismeretlen világban) válaszút elé, amikor csak az egyik út (lehet) helyes. Birce és apja megígérik, nem árulják el, mit láttak a barlangban, nehogy az emberek érdekből tönkre tegyék ezt a titokzatos és elkápráztató világot. A török író fantáziadús és jelképes regényében maga Birce meséli el elgondolkodtató, izgalmas történetüket. (Illusztrálta Murat Sayin, fordította Sipos Katalin.)
Marc Cantin Állatok blogja c. kötetét kézbe véve sokaknak eszébe juthat a lapunk 2013. 2. számában ismertetett Kösz, hogy szóltál, Emily! c. Deirdre Madden-kötet (ugyancsak Pöttyös sorozat). Kiskamasz olvasóknak szól ez a könyv is, amelyben egy tizenegy éves francia kislány mesél az Állatmentő Csapat tevékenységéről. Az ÁMCS-t Camille és legjobb barátnője a bajba került állatok megmentésére még az előző nyáron hozta létre, és már több mentőakciót hajtott végre. De Léának most a számítógép előtt ülve egyszer csak zseniális ötlete támadt. „Az jutott eszembe, hogy indíthatnánk egy blogot az állatokról meg az ÁMCS-ről. Az interneten így másokhoz is eljut a hírünk, miközben az állatvédelemmel foglalkozunk” – adja elő tervét a lelkes Léa. Camille-nak tetszik az ötlet: a két talpraesett és lelkiismeretes lány nem ismer lehetetlent! Nem mesélhetem el, mi minden történik ebben a könyvben, de annyit elárulok, Camille-nak és Léának lesz hamar elég teendője. Izgalmas kalandokról is olvashatunk a Pacskovszky Zsolt fordította és Makhult Gabriella illusztrálta regényben, meg vidám percekről, sikerekről is. Azt azért elárulom, a két barátnő internetes mozgalma felforgatja az álmos bretagne-i falu életét, és különösen ajánlom az Állatok blogjá-t azoknak, akik szeretik a sünöket, a kutyákat, és tudják, hogy még a rossz helyen fészkelő sirályok tojásait sem szabad bántani.
Újból hadd hivatkozzam egy, az említett lapszámunkban ismertetett kötetre, a Mi micsoda junior 23. darabjaként megjelent Az ókori Egyiptomra. A Sir Steve Stevenson nevű szerző könyvének már a címe is jelzi a tematikus kapcsolódást. A fáraó rejtélye persze regény, méghozzá izgalmas kalandregény, de mondhatom azt is, hogy krimi. Igaz, nincs benne gyilkosság, ám van benne rablás, és ennek következtében nyomozás. Egyiptomban jó néhány fáraó temetkezési helyén még ma is kutatások folynak. A Királyok Völgyében nemzetközi tudóscsoport próbálja megtalálni egy titokzatos fáraó sírját, méghozzá egy régi agyagtáblácska segítségével. Csakhogy az értékes leletnek nyoma vész. A rejtély megoldását adó tábla felkutatására a helyszínre érkezik a krimiírónőnek készülő tizenkét éves Agatha, unokatestvére, Larry, a Sólyomszem Detektívképző Iskola tehetséges, minden szuper kütyühöz értő, de kissé kétbalkezes diákja Mr. Kenttel, a volt nehézsúlyú ökölvívóval, aki ma hamisítatlan angol (fő)komornyik a Mystery House-ban. Magukkal viszik Watsont, a szibériai macskát, akinek olyan a szaglása, akár egy rendőrkopóé, és az ókori Egyiptom déli fővárosa, Théba helyén, a Nílus mentén fekvő Luxorban várja őket Melania néni, aki fényűző palotában él, és dromedárokat tenyészt. És hogy el ne felejtsem, Agatha szülei sem szokványos, unalmas életet élnek, emiatt pillanatnyilag a Föld túlsó felén, Mexikóban kutatnak. (Illusztrálta Stefano Turconi. Fordította Ungváriné Simon Nóra.) Az Agatha nyomoz sorozat következő kötete, A rejtélyes bengáliai eset ősszel jelenik meg.
Luca Cognolato A bajnokság című sorozatában A védelemben követi a Ketten a palánk alatt című nyitó kötetet. Ebben a részben nem kevesebbről van szó, mint hogy valaki fölgyújtotta a Sédar és Tesója Klubot. Ugyanis a szerszámos bódé egy napon porig ég. Sédar apja hiába mondja Nyolcszornyolcnak, azaz Ottónak, a Sharks edzőjének, hogy a kertjük tele kosarascipő-nyomokkal, és átnyújt neki egyéb tárgyi bizonyítékot is, ám a Porto Vecchio-i Cápák mestere képtelen elhinni, hogy az ő neveltjei között van a tettes. Az eset alaposan felrázza a kisvárost, nyomasztóan hat a fiúkra, úgyhogy a Grossi Autómosoda csapata elleni meccset csak nagyon nehezen nyerik meg. Pedig az igazi tétmeccset a Templomosok ellen kell majd játszaniuk, akiknek a tornaterme luxushodály, a szurkolótáboruk is komoly. Vajon sikerül-e „hozniuk” a legfontosabb meccset, és lelepleződik-e, illetve feladja-e magát a gyújtogató? Persze a regényben a kosarazás mellett a kamaszok átlagos életének, mindennapjainak tipikus jelenségei is fontos szerephez jutnak. Itt, elárulom, mindenekelőtt a fiúknak a lányok iránti érdeklődésére gondolok. (Illusztrálta Matteo Piana. Fordította Király Kinga Júlia.)

Čech, a Gólem meg a kővé vált násznép

„A szlávok a 6. század folyamán érkeztek a mai Cseh- és Morvaország területére. Eredeti hazájuk keleten feküdt, a mai Ukrajna és Lengyelország területén, a Dnyeper és a Visztula közötti tágas területen. A növekvő népesség és az idegen törzsek portyázásai miatt a szlávok elhagyták földjüket, és továbbvándoroltak Európa nyugati, keleti és déli területei felé. A következő évszázadok a letelepedéssel és berendezkedéssel teltek” – olvashatjuk a rendkívül népszerű, több évtizede létező Regék és mondák sorozat újabb kötetében, melynek címe Cseh és morva regék és mondák. Mint ahogy nálunk, a jóval keletebbről és kissé később mai lakóhelyére érkezett magyaroknál is viták tárgya az eredet, a régmúlt, a nemzeti önazonosság érv- és ellenérv-rendszere, a nyugati szlávokhoz tartozó cseheknél is felvetődött a 20. században: „Mi a fontosabb: egy tetszetős, hízelgő, de hamis állítás kritikátlan elfogadása. erőltetett » bizonyítani akarása«, vagy a feltárt tények objektív, elfogulatlan értékelése, a tudomány tisztaságának, presztízsének megőrzése?” Mi a mások regéit és mondáit biztosan elfogulatlanul olvassuk: itt éppen Čech legendájá-t, Libuse és Přemysl, majd Svatopluk és Metód történetét, és így tovább, aztán a fejedelmek, királyok, szentek legendáit. A kötet második részét a helyi regék és mondák teszik ki: többek közt Prágáról, Český Krumlovról, Karlovy Varyról, Kutná Horáról, Brünnről, Jihlaváról és Velké Losinyről. A kötet anyagát Alena Ježková munkáiból Balázs Andrea válogatta, szerkesztette és fordította. Szakmailag lektorálta és a kísérő tanulmányt írta Svoboda Róbert.

Csokonai Attila

Cantin, Marc: Állatok blogja. Móra Könyvkiadó, 110 old., 1790 Ft; Cognolato, Luca: Védelemben. Manó könyvek Kiadói Kft., 200 old., 1990 Ft; Cseh és morva regék és mondák. Móra Kvk., 246 old., 2490 Ft; Deákné B. Katalin: Apró lépések az iskola felé. Tudatos Lépés Kft., 48 old., 990 Ft; Deákné B. Katalin: Befejezetlen történetek. Tudatos Lépés Kft., 48 old., 990 Ft; Értelmes mondókák 0–1 éveseknek. Értelmes mondókák 1–2 éveseknek. Értelmes mondókák 2 –3 éveseknek. Tudatos Lépés Kft., kötetenként 48 old., 1200 Ft; Gyarmathy Ildikó: Keresgélő. Santos Kiadó, 52 old., 790 Ft; Hupikék törpikék. Manó Könyvek, 16 old., 690 Ft; Írás-előkészítő feladatok. Manó Könyvek, 24 old., 890 Ft; Juhász Magda: Egy kis autó nagy kalandja. Santos K., 64 old., 1500 Ft; Mackó, Mackó, ugorjál! Santos K., 68 old., 1990 Ft; Mikola Péter–Mester Kata: Zorka szemével a világ. Santos K., 80 old., 1900 Ft; Rajzolj versenyautókat! Móra Kvk., 2290 Ft; Simon Réka Zsuzsanna–Gyöngyösi Adrienn: Ahány király, annyi mese. Manó Könyvek.,80 old., 2490 Ft;  Stevenson, Steve Sir: A fáraó rejtélye. Manó Könyvek, 140 old., 1790 Ft; Yener, Mavisel: A kék alma. Napkút Kiadó, 72 old., 1290 Ft

Ajánló tartalma:

Új kód kérése

Rovat további hírei:
Hozzászólás szövege:
Felhasználói név*:
E-mail*: