Móra Kiadó
újdonságok
Mélytengeri Mentőcsapat
Kőszeghy Elemér
A magyarországi ötvösjegyek...
Csibi
tűzoltó lesz
Móra Kiadó <br> újdonságok Mélytengeri Mentőcsapat Kőszeghy Elemér<br>A magyarországi ötvösjegyek... Csibi<br>tűzoltó lesz
Könyv

Hajdu Endre: Anthologia Hungarica

K. S. A. - 2013.06.27.

Szavakba zárt erdélyi múlt

Az Erdélyi magyar szótörténeti tár múltunk tudományos igényű, monumentális forráskiadványa. Szabó T. Attila, a legkiválóbb erdélyi nyelvész kezdeményezésére és hatékony munkája nyomán 1975-től lassacskán utolsó (14. vagy 15.) kötete is megjelenik. E szókincstárba foglaltakat varázsolta eleven panorámává Hajdu Endre, a Soproni Egyetem nyugalmazott tanára, a pár éve könyvsiker – szintén a Tinta Könyvkiadónál megjelent – Szómúzeum összeállítója.

Hajdu a geometria oktatójának fölényével válogatott négy évszázad művelődéstörténeti emlékeiből. Jó pedagógushoz illően a nyelvtörténeti szótárba zárt adatokat, példamondatokat témakörök szerinti olvasmánnyá rendezte, s a szövegrészletekkel mintegy megelevenítette a múltat.

Erdély történetének aranykoráról, a Tündérországról nem elsősorban a hadi sikerek számolnak be, bár Hajdu hét oldalon is a katonaság szavait mutatja be (211–218. lap). A fejedelemség jólétét a céhes élet (73–80. lap) és a vallás, pontosabban a vallások gyakorlása (382–391. lap) jelzi. A boldog, békés hétköznapok sokszínűségéről például az “étel-ital” (119–124. lap) és a “ruházat” (286–297. lap) szócikkek számolnak be. A szerkesztő illő arányérzékkel a korabeli szexualitás bemutatásának is teret szentelt, több szócikket is biztosított.

A válogatás azonban távolról sem idéz idillt: a véres történelem is feltárul bene, a török, tatár, német hadak dúlása, éhínségek, járványok, bűnök és büntetések, kínzások, boszorkányság, alkímia.

Megindító a találkozás a régi idők erdélyi emberével, aki vallásos áhítattal, bizonyos értelemben naivan, sőt hiszékenyen, ám olykor az embertelenséggel határos szigorral rendezte dolgait, nevelte gyermekét, bánt az állatokkal. Ennek az archaikus embernek a viszonya Istenéhez is más, ősibb volt.

A Szótörténeti tár betűtengeréből készített művelődéstörténeti antológia a laikusok számára is hasznos mű, amely a fogékony olvasót elvezetheti a nyelvészet és történelem behatóbb, szakszerűbb megismerése irányába.                                                                     K. S. A.

Hajdu Endre: Anthologia Hungarica. A régi világ tüköre
Tinta Könyvkiadó, 440 oldal, 4990 Ft

Ajánló tartalma:

Új kód kérése

Hozzászólás szövege:
Felhasználói név*:
E-mail*:Könyvhét 2020/3. szám címlapjaÉS Páratlan oldal
Belépés